Invoering herziening kwalificatiestructuur

Waar kunt u terecht?

30-05-2017

Waar kunt u terecht?

Naast het loket keuzedelen waar u met praktische vragen terecht kunt, bestaat nog een aantal websites waar informatie te vinden is:

Algemene en praktische vragen rondom keuzedelen?

Op de website van het Servicepunt IHKS www.ihks.nl vindt u allerlei praktische informatie en handreikingen. Wanneer u vragen heeft over de manier waarop u keuzedelen kunt vertalen naar onderwijs en examinering, of over de planning en organisatie, kunt u contact opnemen: info@ihks.nl. Vragen over wet & regelgeving rondom keuzedelen? Op www.herzieningmbo.nl kunt u informatie vinden over wet- en regelgeving rondom keuzedelen. Ook bij specifieke vragen over de status of interpretatie van wetgeving bent u bij hen aan het juiste adres: info@herzieningmbo.nl

Vragen over een ingekocht examen?

Heeft u een examen ingekocht bij een examenleverancier of examenstichting en heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met de betreffende examenleverancier. 

Ontbreken van geschikt examen?

Wellicht bent u niet de enige opleiding die behoefte heeft aan een examen voor een specifiek keuzedeel. Bekijk met de scholen binnen de betreffende bedrijfstakgroep van de MBO Raad of jullie een gezamenlijke vraag kunnen neerleggen bij een examenleverancier of samen een examen kunt ontwikkelen. Een overzicht van de bedrijfstakgroepen vindt u hier. U kunt natuurlijk ook direct contact opnemen met een examenleverancier. Een overzicht van de examenleveranciers in het mbo vindt u hier. 

Ontbreken van geschikt lesmateriaal?

Wellicht bent u niet de enige opleiding die behoefte heeft aan een examen voor een specifiek keuzedeel. Bekijk met de scholen binnen de betreffende bedrijfstakgroep van de MBO Raad of jullie een gezamenlijke vraag kunnen neerleggen bij een leverancier of samen lesmateriaal kunnen ontwikkelen. Een overzicht van de bedrijfstakgroepen vindt u hier. 

Behoefte aan een nieuw keuzedeel of aanpassing van een bestaand keuzedeel?

Ga naar de website van de SBB voor meer informatie over het aanvragen van een nieuw keuzedeel. Zie: website van de SBB. Ook wanneer u een bestaand keuzedeel zou willen aanpassen, neemt u contact op met de SBB. Dit kan via kwalificatiestructuur@s-bb.nl. Zij zorgen ervoor dat uw vraag bij de juiste sectorkamer terecht komt.