Invoering herziening kwalificatiestructuur

Vmbo-mbo

16-08-2016

Vmbo-mbo

De samenwerking tussen vmbo en mbo en het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen staan ook voor de invoering van de herziene kwalificatiedossiers op de agenda. Goede samenwerking bevordert een goede doorstroom. Zeker nu ook in het vmbo een grote herziening van de beroepsgerichte programmering plaatsvindt. Dit biedt nieuwe kansen voor een goede samenwerking, waardoor een goede aansluiting en doorstroom bevorderd wordt. Daarnaast helpt dit studenten in het maken van een meer gefundeerde beroepskeuze.

Betekenis
Ook het vmbo krijgt een nieuwe structuur met profielen en keuzemogelijkheden. Deze profielen en keuzemogelijkheden hebben echter een andere betekenis en vulling dan in het mbo. 

 

  • vernieuwingvmbo.nl