Invoering herziening kwalificatiestructuur

Sector

Definitief: Studenten kunnen sinds dit studiejaar hun opleiding verbreden of verdiepen met een keuzedeel. De btg MTLM heeft een aanpak voor de ontwikkeling van examinering van keuzedelen opgeleverd. Daarvoor zijn examens ontwikkeld voor de keuzedelen...
De bedrijfstakgroep Specialistisch Vakmanschap (SV) van de MBO Raad heeft zeven examens voor keuzedelen ontwikkeld.
De bedrijfstakgroep Voedsel, Groen en Gastvrijheid heeft een tweedaagse georganiseerd voor docenten en teamleiders. Zij zijn aan de slag gegaan met de organisatie van lessen en de bijbehorende examinering en hebben vervolgens een aantal scenario’s...
De bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving (TGO) van de MBO Raad heeft het examenproject Kwaliteitskader examinering Bouw, Infra en Beschermingstechnieken afgerond en de resultaten gepubliceerd.
De bedrijfstakgroep Techniek en Gebouwde Omgeving (TGO) heeft een project voltooid voor scholen met opleidingen Bouw, Infra en Beschermingstechnieken (BIB). Hiermee kunnen scholen aan de slag om de kwaliteit van hun examens te borgen en zo de kwaliteit...
Stichting Praktijkleren, InAspire, een certificerende instelling en trainingsorganisatie voor digitale vaardigheden hebben hun krachten gebundeld. Ze gaan vanaf januari 2017 examens aanbieden voor de keuzedelen ‘Digitale vaardigheden basis’ en ...
07-12-2016
Op MBO City presenteerde de MBO Raad een boekje met de opbrengsten van de examenprojecten van de bedrijfstakgroepen. De bedrijfstakgroepen zijn bijna 40 verschillende projecten gestart om gezamenlijk aan de kwaliteit van examinering te werken.
30-11-2016
De werkgroep Analisten heeft het project Samenwerken aan examens Laboratoriumtechniek afgerond. Dit project richtte zich op de ontwikkeling en uitvoering van een gemeenschappelijke wijze van examinering bij de opleidingen Laboratoriumtechniek voor het...
15-09-2016
De bedrijfstakgroepen (btg’s) van de MBO Raad investeren in de kwaliteit van de examinering in hun sector. In totaal zijn zij zo'n 40 examenprojecten gestart. Deze richten zich op het ontwikkelen van exameninstrumenten, de voorbereiding op de herziene ...
08-09-2016
Het onderzoek is uitgevoerd door een externe en onafhankelijke projectleider (Muriel Jansen) in samenwerking met de voorzitter van de onderwijscommissie (Laurian Hollander) en de Btg-adviseur van de MBO Raad (Sabine Mul).

Pagina's

Abonneren op RSS - Sector