Invoering herziening kwalificatiestructuur

SBB

Bij de vaststelling van de herziene kwalificatiedossiers op 14 februari 2016 door de minister, was er bij een aantal kwalificatiedossiers onduidelijkheid over de verwerking van de beroepsvereisten in deze dossiers...
04-07-2016
24 11
2016
MBO City, hét evenement voor alle mbo-onderwijsprofessionals, Ede Cinemec. De MBO Raad biedt tijdens dit evenement een breed en gevarieerd aanbod aan van workshops, presentaties en tafelgesprekken, allemaal in het teken van de herziening.
Het experiment cross-overs biedt mbo-scholen en het bedrijfsleven de mogelijkheid om samen te werken en beter in te spelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het experiment duurt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2025.
17-08-2016
In augustus 2015 droegen de kenniscentra alle keuzedelen die in ontwikkeling waren over aan SBB. Omdat SBB de keuzedelen niet allemaal tegelijk konden afronden, maakten onderwijs en bedrijfsleven in de sectorkamers afspraken over prioriteit...
30-05-2016
Om inzichtelijk te maken hoe het ontwikkelen van nieuwe keuzedelen (of het aanvragen van nieuwe koppelingen!) in zijn werk gaat, heeft regie-organisatie samen met de betrokken partijen, het proces in een infographic vormgegeven...
24-05-2016
15 06
2016
Bijeenkomst waarin ideeën voor cross-over kwalificaties verder concretiseren en uitwerken én van elkaar leren.
09 06
2016
Bijeenkomst waarin ideeën voor cross-over kwalificaties verder concretiseren en uitwerken én van elkaar leren.
In aanvulling op de herziening van de kwalificatiestructuur en de keuzedelen, biedt het experiment cross-over kwalificaties ruimte aan scholen om samen met het (regionale) bedrijfsleven cross-sectorale kwalificaties samen te stellen...
23-05-2016
23 05
2016
Op maandag 23 mei vindt het MBO-congres plaats in Amersfoort. Samen met saMBO-ICT, MBO Raad, SBB, NRTO, Onderwijsinspectie en het Ministerie van OCW organiseert DUO het congres. Het thema is dit jaar 'Leren van elkaar’.
In de afgelopen periode hebben sommige keuzedelen de vastgestelde kwaliteitscriteria niet doorstaan omdat er sprake was van ondoelmatige overlap met andere keuzedelen of kwalificaties waaraan het keuzedeel gekoppeld moest worden. Niet altijd was voor ...
21-04-2016
Status
Gevalideerd

Pagina's

Abonneren op RSS - SBB