Invoering herziening kwalificatiestructuur

saMBO-ICT

De deelnemersadministratie (DA) beheert een belangrijk gegevensbestand dat gebruikt wordt voor bekostiging, verantwoording en voor managementinformatie. Voor hen is door saMBO-ICT een leergang ontwikkeld.
04-10-2016
In het boek Dat kan bij ons niet! laten acht mbo-scholen zien hoe zij maatwerk voor individuele studenten realiseren. Ze bewijzen hiermee dat scholen ook binnen de huidige regelgeving succesvol kunnen vernieuwen...
14-06-2016
23 05
2016
Op maandag 23 mei vindt het MBO-congres plaats in Amersfoort. Samen met saMBO-ICT, MBO Raad, SBB, NRTO, Onderwijsinspectie en het Ministerie van OCW organiseert DUO het congres. Het thema is dit jaar 'Leren van elkaar’.
Definitief: Het Servicedocument praktijkovereenkomst bevat drie voorbeeldmodellen; één voorbeeldmodel bpv-blad bij de praktijkovereenkomst, één voorbeeldmodel voor de Algemene voorwaarden en één voorbeeldmodel voor een bpv-blad bij wijzigingen.
SaMBO-ICT en regie-organisatie Herziening MBO hebben gezamenlijk het document ´Bedrijfsvoering keuzedelen´ ontwikkeld. Hierin worden scenario´s beschreven die de impact van de invoering van keuzedelen in beeld brengt.
13-10-2015
SaMBO-ICT heeft een nieuwe versie van het Programma van Eisen (PvE) gemaakt voor de aanpassing van de processen en systemen die nodig zijn voor de invoering van de herziene kwalificatiestructuur...
08-07-2015
Een aanzienlijk aantal mbo-scholen start in augustus al vrijwillig met het aanbieden van mbo-onderwijs volgens de herziene kwalificatiestructuur. Opvallend is dat scholen met de invoering van de keuzedelen nog erg terughoudend zijn...
02-06-2015
Mbo-studenten krijgen in het voorstel wetswijziging keuzedelen meer keuzemogelijkheden. Deze wijziging staat beschreven in de nota van wijziging wetsvoorstel keuzedelen. In het kader van de diplomagerichte opleiding kan de student, naast keuzedelen die...
01-06-2015
Publicatie: In het Programma van Eisen wordt inzichtelijk gemaakt aan welke eisen de systemen van scholen moeten voldoen om de herziening van de kwalificatiestructuur in te kunnen voeren.
Pagina met contactgegevens
15-08-2016
Abonneren op RSS - saMBO-ICT