Invoering herziening kwalificatiestructuur

Ministerie van OCW

Met het samenwerkingscollege maakt de regering het eenvoudiger voor mbo-instellingen om gezamenlijk onderwijs aan te bieden. Ga naar de internetconsultatie. Het samenwerkingscollege draagt bij aan het borgen van een toegankelijk en herkenbaar...
14-07-2016
Bij de vaststelling van de herziene kwalificatiedossiers op 14 februari 2016 door de minister, was er bij een aantal kwalificatiedossiers onduidelijkheid over de verwerking van de beroepsvereisten in deze dossiers...
04-07-2016
24 11
2016
MBO City, hét evenement voor alle mbo-onderwijsprofessionals, Ede Cinemec. De MBO Raad biedt tijdens dit evenement een breed en gevarieerd aanbod aan van workshops, presentaties en tafelgesprekken, allemaal in het teken van de herziening.
Deze week is de laatste onderliggende regelgeving gepubliceerd die nodig is om op 1 augustus met de keuzedelen van start te gaan. In een verzamelregeling zijn diverse regelingen gewijzigd in verband met de herziening van de kwalificatiestructuur en de ...
07-06-2016
Om inzichtelijk te maken hoe het ontwikkelen van nieuwe keuzedelen (of het aanvragen van nieuwe koppelingen!) in zijn werk gaat, heeft regie-organisatie samen met de betrokken partijen, het proces in een infographic vormgegeven...
24-05-2016
15 06
2016
Bijeenkomst waarin ideeën voor cross-over kwalificaties verder concretiseren en uitwerken én van elkaar leren.
09 06
2016
Bijeenkomst waarin ideeën voor cross-over kwalificaties verder concretiseren en uitwerken én van elkaar leren.
Inge Vossenaar (directie MBO, OCW) roept alle mbo-scholen op deel te nemen aan de Monitor Keuzedelen. Deze monitor moet (beleids)informatie opleveren over de mate waarin keuzedelen daadwerkelijk 1) bijdragen aan flexibel onderwijs, 2) ...
17-05-2016
23 05
2016
Op maandag 23 mei vindt het MBO-congres plaats in Amersfoort. Samen met saMBO-ICT, MBO Raad, SBB, NRTO, Onderwijsinspectie en het Ministerie van OCW organiseert DUO het congres. Het thema is dit jaar 'Leren van elkaar’.
Tweede Kamerlid Lucas heeft op 14 april een motie ingediend ten behoeve van de uitvoering van het aangenomen amendement Lucas c.s. over het laten meetellen van keuzedelen bij de slaag-zakregeling. Op 26 april 2016 trok Kamerlid Lucas de motie in.
26-05-2016

Pagina's

Abonneren op RSS - Ministerie van OCW