Invoering herziening kwalificatiestructuur

Keuzedeel

Terugblik op de conferentie 'Onderweg met keuzedelen'
21-11-2017
Portfolio-examen voor het keuzedeel Voorbereiding hbo
Twee examenleveranciers hebben in samenwerking met de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (ZWS) examens ontwikkeld voor de keuzedelen Instroom pabo aardrijkskunde, Instroom pabo geschiedenis en Instroom pabo natuur en techniek.
19-04-2017
SBB introduceert de overlapchecker. Met deze nieuwe tool kunnen scholen vaststellen of sprake is van overlap tussen een kwalificatie en een keuzedeel.
14-03-2017
14 02
2017
Tijdens de themadag 'Doorstroom mbo-ho en het keuzedeel doorstroom hbo' vertelt het Servicepunt LOB alles over de actualiteit, het bewuster worden van de rol van loopbaanoriëntatie en –begeleiding en de mogelijkheden van het keuzedeel doorstroom hbo.
30-11-2016
Het platform Entree heeft de afgelopen periode enkele belangrijke stappen gezet naar een betere examinering in het mbo. Momenteel wordt hard gewerkt aan de oprichting van de Stichting Examenplatform Entree. De stichting gaat als opdrachtgever ...
07-09-2016
Minister Bussemaker maakt 7.5 miljoen euro beschikbaar om voor studenten een soepele overstap van het mbo naar het hbo mogelijk te maken. Dit kondigde zij gisteren aan bij de opening van het mbo-jaar (bij Lentiz Life College in Schiedam), het ...
06-09-2016
Definitief: Een invuloefening voor de school, mogelijk in samenwerking of afstemming met de praktijkopleider, om keuzedelen in de praktijk uit te voeren.
In de afgelopen periode hebben sommige keuzedelen de vastgestelde kwaliteitscriteria niet doorstaan omdat er sprake was van ondoelmatige overlap met andere keuzedelen of kwalificaties waaraan het keuzedeel gekoppeld moest worden. Niet altijd was voor ...
21-04-2016
Status
Gevalideerd

Pagina's

Abonneren op RSS - Keuzedeel