Invoering herziening kwalificatiestructuur

Examinering

Begin januari 2018 is het zover: het Servicepunt examinering mbo en het Servicepunt invoering herziene kwalificatiestructuur (ihks) bundelen hun krachten in het Kennispunt Onderwijs & Examinering. Onder een nieuwe naam biedt het kennispunt oude...
11-12-2017
Status
Gevalideerd
08 12
2017
Slotconferentie Servicepunt Examinering: Back to the future
Definitief: De handreiking bevat informatie voor (centrale) inkopers bij roc’s en onderwijsmanagers die met inkoop van examendiensten te maken hebben. De handreiking is door Van Benthem & Keulen Advocaten en in samenwerking met het FSR en het servicepunt.
30-11-2016
Definitief: Een handreiking met tips en suggesties voor het opstellen van een OER voor opleidingen gebaseerd op de herziene dossiers.
Welke specifieke aandachtspunten zijn er bij de invoering van de herziene kwalificatiedossiers voor een onderwijs- en examenregeling (OER)? Het Servicepunt examinering mbo heeft de handreiking voor het opstellen van de OER geactualiseerd...
24-10-2016
Definitief: Spiekbrief van het Servicepunt IHKS en het Servicepunt examinering mbo over de aandachtspunten bij de examinering van keuzedelen.
De Inspectie van het Onderwijs presenteerde tijdens de conferentie van het Servicepunt examinering mbo op 23 september het onderzoek ‘Examinering in de reële beroepscontext’. In een brochure over dit onderzoek benoemt de Inspectie zes...
27-09-2016
De werkgroep Analisten heeft het project Samenwerken aan examens Laboratoriumtechniek afgerond. Dit project richtte zich op de ontwikkeling en uitvoering van een gemeenschappelijke wijze van examinering bij de opleidingen Laboratoriumtechniek voor het...
15-09-2016
De bedrijfstakgroepen (btg’s) van de MBO Raad investeren in de kwaliteit van de examinering in hun sector. In totaal zijn zij zo'n 40 examenprojecten gestart. Deze richten zich op het ontwikkelen van exameninstrumenten, de voorbereiding op de herziene ...
08-09-2016

Pagina's

Abonneren op RSS - Examinering