Invoering herziening kwalificatiestructuur

Keuzedelen voor Nederlandse taal en rekenen

15-01-2015
Tips vanHerziening MBO

Bij de invoering van keuzedelen in de kwalificatiestructuur wordt het voor sommige studenten mogelijk gemaakt om keuzedelen voor Nederlandse taal en rekenen te kiezen. Studenten kunnen daarmee onderwijs in Nederlandse taal en rekenen volgen op een hoger referentieniveau dan het referentieniveau dat voor de opleiding geldt en hierin examen afleggen. Dat biedt bijvoorbeeld kansen voor doorstroom naar een hoger (mbo) niveau. In het artikel op Herziening MBO wordt uitgelegd hoe dit werkt.