Invoering herziening kwalificatiestructuur

Good practices HerzieningMBO

18-04-2017
Tips vanHerzieningMBO

Bekijk de goede voorbeelden uit de praktijk waar de kaders vanuit de herziening zichtbaar concreet worden op www.herzieningmbo.nl/best-practices