Invoering herziening kwalificatiestructuur

Curriculumontwerp: ontwikkelen van een opleidingsplan

21-04-2015
Tips vanMartijn van Grootel, OABDekkers

In 2016 moeten alle MBO opleidingen onderwijs verzorgen op basis van de herziene kwalificatiestructuur en sommige opleidingen pakken deze gelegenheid aan om het hele curriculum te vernieuwen. In het traject van herziening of vernieuwing maakt u een vertaling van het kwalificatiedossier naar het curriculum. Maar hoe kunt u dat aanpakken?

In zijn blog geeft Martijn van Grootel (OAB Dekkers) uitleg over een speciaal ontworpen instrument dat helpt om de koppeling te maken, zodat daarna concreet onderwijs ontwikkelt kan worden.