Invoering herziening kwalificatiestructuur

Keuzedelen

Keuzedelen

  • Hans-Jan Rijbering
Naast de kwalificatie volgt de student keuzedelen. Deze zijn verbredend of verdiepend en dragen bij aan een betere in- of doorstroom naar een vervolgopleiding.

Eerstkomende bijeenkomsten bij dit thema

30 06
2017
Regiobijeenkomst Zwolle (AOC De Groene Welle)
13 10
2017
Een conferentie 'Onderweg met keuzedelen' om samen terug te blikken, aan de slag te gaan en vooruit te kijken.

Recente nieuwsberichten bij dit thema

08-06-2017Nieuwe keuzedelen Engels
19-04-2017Twee examenleveranciers hebben in samenwerking met de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (ZWS) examens ontwikkeld voor de keuzedelen Instroom pabo aardrijkskunde, Instroom pabo geschiedenis en Instroom pabo natuur en techniek.
10-04-2017ROC Midden Nederland heeft primeur met cross-over opleiding

Tips bij dit thema

Tips vanHerzieningMBO
18-04-2017
Bekijk de goede voorbeelden uit de praktijk waar de kaders vanuit de herziening zichtbaar concreet worden.
Tips vanROC van Twente, ROC TOP, Herziening MBO, JOB, Cbon
15-08-2016
Hier staan enkele voorbeelden van communicatie-uitingen die mbo-scholen toepassen om hun docenten en/of studenten te informeren over de komende herziening.