Invoering herziening kwalificatiestructuur

Stand van zaken

20-01-2015

Stand van zaken

In het mbo is er sprake van generieke eisen Nederlands en rekenen. Daarnaast zijn er in alle beroepen beroepstaken met talige en rekenkundige elementen. Mbo-scholen zijn de afgelopen jaren druk bezig geweest generieke taal- en rekeneisen een goede plek te geven binnen het beroepsgerichte onderwijs. Hierbij staat de school voor de keuze de generieke eisen als apart vak te programmeren of dit optimaal te laten aansluiten bij het  beroepsgerichte onderwijs.

Generieke eisen
Bij de introductie van de generieke eisen hebben veel scholen ervoor gekozen Nederlands en rekenen als apart vak op het rooster te zetten. Inmiddels zijn er de nodige scholen die zich bezinnen op andere mogelijkheden. Hierbij spelen factoren als beschikbare tijd, efficiëntie, motivatie van de student en effectiviteit een belangrijke rol.

Inzicht
Vanuit de scholen wordt aangegeven dat zij graag meer inzicht willen in de wijze waarop generieke eisen en  datgene wat er voor het beroep moet worden geleerd met elkaar verbonden kunnen worden. Zo kan een school bij het herontwerp van het curriculum en de examinering een keuze maken die voor hen optimaal is.