Invoering herziening kwalificatiestructuur

Procesarchitectuur Herziening

02-09-2015

Procesarchitectuur Herziening

In de Procesarchitectuur Herziening (PH) staan in één integraal model alle processen die voor alle organisatieniveaus van belang zijn bij de invoering van de herziene kwalificatiestructuur. De afzonderlijke processen in de PH worden steeds in gang gezet door een ‘input’ en leiden tot een ‘output’ in termen van een product of dienst. De processen zijn gebaseerd op de essentiële vragen, en de antwoorden leiden tot beslissingen binnen de school.

Kapstok
De PH is een 'kapstok' met daaraan alle onderwerpen die betrekking hebben op de invoering van herziene kwalificatiestructuur. Het gaat om processen, zoals:

  • Strategisch: kaders stellen voor de invoering, inclusief de positie in de onderwijsberoepskolom (vmbo-hbo-arbeidsmarkt).
  • Tactisch: aan de slag met kwalificatiedossiers, keuzedelen, bpv, taal en rekenen.
  • Operationeel: ontwerpen van onderwijs en examinering.


Voorbeeld
De digitale versie van de PH is voor alle mbo-scholen te gebruiken en in te vullen als schooleigen versie. Ook Landstede maakt gebruik van een schooleigen versie van de PH. Bekijk in het onderstaande filmpje hoe deze school het ondersteuningsmiddel inzet bij de invoering van de herziene kwalificatiestructuur.