Invoering herziening kwalificatiestructuur

Over keuzedelen

30-05-2016

Over keuzedelen

Naast de kwalificatie volgt de student keuzedelen. Deze zijn verbredend of verdiepend en dragen bij aan een betere in- of doorstroom naar een vervolgopleiding. Het keuzedeel vormt een verplicht onderdeel van het onderwijs en de examinering. 

  • Hans-Jan Rijbering

Afwegingen
Elke school maakt eigen keuzes bij het aanbieden van keuzedelen. Om een goede afweging te kunnen maken helpt het wanneer de school voor zichzelf inzichtelijk maakt wat ze wil bereiken met de betreffende keuzedelen en welke mogelijkheden er zijn. Kijk voor meer (achtergrond)informatie op: