Invoering herziening kwalificatiestructuur

Onderwijs

20-01-2015

Onderwijs

De herziene kwalificatiedossiers zijn in vergelijking met de huidige kwalificatiedossiers gewijzigd van opbouw, samenstelling en inhoud. Zo zijn sommige kwalificatiedossiers samengevoegd en is er een aantal nieuwe dossiers bijgekomen. Dit alles heeft invloed op het onderwijs en examinering van opleidingen.
Daarnaast beoogt de herziening van de kwaliteitsstructuur een aantal doelen te realiseren, die gesteld zijn om de kwaliteit van de mbo-opleidingen te verbeteren. Mbo-scholen en teams kunnen de invoering van de herziene dossiers benutten om een kwaliteitsslag in onderwijs en examinering te maken.

Kansen
Invoering van de herziene kwalificatiedossiers biedt de onder andere volgende kansen:

  • Een kwaliteitsslag in het curriculum en examinering.
  • Meer maatwerk voor studenten.
  • Efficiënter en doelmatiger onderwijs.
  • Meer afstemming met andere opleidingen/teams.
  • Meer samenwerking met regionaal bedrijfsleven.
  • Meer samenwerking met instellingen in de regio en mogelijkheid tot uitwisseling van studenten met betrekking tot de inzet van keuzedelen.

Aanpassingen onderwijsprogramma
Afhankelijk van de keuzes die een mbo-school en/of team maakt ten aanzien van de herziening, worden opleiding(en) aangepast. Dit betekent dat – afhankelijk van de gemaakte keuzes –nagedacht moet worden over de opbouw van het onderwijsprogramma. Denk hierbij aan: programmering en aanbieden van (configuraties) keuzedelen, positie van taal en rekeneisen, verdeling kerntaken uit het basisdeel en profieldeel over de jaren heen.

Ondersteuning
Het servicepunt IHKS ontwikkelt samen met verschillende vertegenwoordigers uit het onderwijs service- en ondersteuningsdocumenten, zoals een vergelijkingstool huidig-herzien kwalificatiedossier en een checklist ontwerpprincipes voor aanpassing onderwijs- en examenplan.