Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Alle niet-bekostigde instellingen moeten diploma-erkenning aanvragen voor de opleidingen die gebaseerd zijn op de herziene kwalificatiedossiers. Dit geldt ook voor de ‘derde leerweg’ van bekostigde instellingen. Ook studiefinanciering ...
14-03-2016
Het experiment cross-over kwalificaties biedt ruimte aan mbo-instellingen en het (regionale) bedrijfsleven om kwalificaties samen te stellen en experimentele opleidingen te verzorgen op het grensvlak van meerdere domeinen. Dit in aanvulling op ...
11-03-2016
In april organiseren regie-organisatie Herziening MBO en het Servicepunt IHKS drie regiobijeenkomsten over keuzedelen. Tijdens zo’n bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de herziening van de kwalificatiestructuur en de daarbij horende keuzedelen...
10-03-2016
Onder het motto 'Onderwijs in goede banen, beter door de keten', gaan onderwijsbestuurders in gesprek over de werking van de keten vo-mbo-hbo en de route naar de arbeidsmarkt.
08-03-2016
Deze week heeft de minister van OCW zeker 400 keuzedelen vastgesteld. Naast deze vastgestelde keuzedelen zitten er nog ruim 200 keuzedelen in de pijplijn. Een groot deel hiervan is op initiatief van kenniscentra opgestart en in augustus 2015 ...
25-02-2016
Status
Gevalideerd
Om de kennisdeling en uitwisseling van best practices tussen scholen over niveau 2 breed opleiden te stimuleren, heeft CINOP Advies samen het onderwijs het 'Netwerk Breed Opleiden Niveau 2' opgericht.
24-02-2016
De invoering van de herziene kwalificatiestructuur gaat zoals gepland. In februari zijn een paar belangrijke onderdelen, formeel bevestigd. Zo is het besluit in verband met de invoering van keuzedelen in de WEB vastgelegd en zijn ruim 400 keuzedelen...
22-02-2016
Eind januari organiseerde het Servicepunt IHKS, in nauwe samenwerking met het Servicepunt examinering mbo, regie-organisatie Herziening MBO en een aantal scholen, een etalageconferentie in Bunnik. Onder de bijna 500 aanwezigen is na afloop een ...
17-02-2016
Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de wet ‘Invoering profielen in het vmbo’. Dit betekent dat de wet is aangenomen.
09-02-2016
Om scholen te ondersteunen in de eindspurt, organiseerde het Servicepunt IHKS (invoering herziening kwalificatiestructuur) op 29 januari 2016 de Etalageconferentie IHKS in Bunnik. De Clipjesfabriek maakte een dagverslag.
09-02-2016

Pagina's