Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Onder het motto 'Onderwijs in goede banen, beter door de keten', gaan onderwijsbestuurders in gesprek over de werking van de keten vo-mbo-hbo en de route naar de arbeidsmarkt.
08-03-2016
Deze week heeft de minister van OCW zeker 400 keuzedelen vastgesteld. Naast deze vastgestelde keuzedelen zitten er nog ruim 200 keuzedelen in de pijplijn. Een groot deel hiervan is op initiatief van kenniscentra opgestart en in augustus 2015 ...
25-02-2016
Status
Gevalideerd
Om de kennisdeling en uitwisseling van best practices tussen scholen over niveau 2 breed opleiden te stimuleren, heeft CINOP Advies samen het onderwijs het 'Netwerk Breed Opleiden Niveau 2' opgericht.
24-02-2016
De invoering van de herziene kwalificatiestructuur gaat zoals gepland. In februari zijn een paar belangrijke onderdelen, formeel bevestigd. Zo is het besluit in verband met de invoering van keuzedelen in de WEB vastgelegd en zijn ruim 400 keuzedelen...
22-02-2016
Eind januari organiseerde het Servicepunt IHKS, in nauwe samenwerking met het Servicepunt examinering mbo, regie-organisatie Herziening MBO en een aantal scholen, een etalageconferentie in Bunnik. Onder de bijna 500 aanwezigen is na afloop een ...
17-02-2016
Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de wet ‘Invoering profielen in het vmbo’. Dit betekent dat de wet is aangenomen.
09-02-2016
Om scholen te ondersteunen in de eindspurt, organiseerde het Servicepunt IHKS (invoering herziening kwalificatiestructuur) op 29 januari 2016 de Etalageconferentie IHKS in Bunnik. De Clipjesfabriek maakte een dagverslag.
09-02-2016
De examinering van keuzedelen: Wat legt u daarover vast in de OER en het examenplan? Hoe zorgt u voor transparante communicatie naar de student? In de handreiking ´Keuzedelen en examinering: wat moet u vastleggen en communiceren?´ vindt u ...
05-02-2016
Wat betekent het nieuwe waarderingskader voor de keuzes die u maakt voor de examens van de herziene kwalificaties? In de nieuwste publicatie van het Servicepunt Examinering mbo staat uitgelegd hoe de nieuwe dekkingseis geïnterpreteerd kan worden.
05-02-2016
Status
Gevalideerd
De werkgroep directeuren toerisme en recreatie (WDTR) werkt aan een pilotproject met een viertal scholen die al in het vrijwillige jaar (2015-2016) met het dossier Travel, Leisure & Hospitality aan de slag gaan
03-02-2016

Pagina's