Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Eind januari organiseerde het Servicepunt IHKS, in nauwe samenwerking met het Servicepunt examinering mbo, regie-organisatie Herziening MBO en een aantal scholen, een etalageconferentie in Bunnik. Onder de bijna 500 aanwezigen is na afloop een ...
17-02-2016
Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de wet ‘Invoering profielen in het vmbo’. Dit betekent dat de wet is aangenomen.
09-02-2016
Om scholen te ondersteunen in de eindspurt, organiseerde het Servicepunt IHKS (invoering herziening kwalificatiestructuur) op 29 januari 2016 de Etalageconferentie IHKS in Bunnik. De Clipjesfabriek maakte een dagverslag.
09-02-2016
De examinering van keuzedelen: Wat legt u daarover vast in de OER en het examenplan? Hoe zorgt u voor transparante communicatie naar de student? In de handreiking ´Keuzedelen en examinering: wat moet u vastleggen en communiceren?´ vindt u ...
05-02-2016
Wat betekent het nieuwe waarderingskader voor de keuzes die u maakt voor de examens van de herziene kwalificaties? In de nieuwste publicatie van het Servicepunt Examinering mbo staat uitgelegd hoe de nieuwe dekkingseis geïnterpreteerd kan worden.
05-02-2016
Status
Gevalideerd
De werkgroep directeuren toerisme en recreatie (WDTR) werkt aan een pilotproject met een viertal scholen die al in het vrijwillige jaar (2015-2016) met het dossier Travel, Leisure & Hospitality aan de slag gaan
03-02-2016
De hogescholen en roc’s van Brabant, Limburg en Zeeland komen samen in actie voor een betere doorstroming van mbo naar hbo.
03-02-2016
Albeda College, Da Vinci College, Zadkine, STC-Group, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland publiceren servicedocument keuzedeel Voorbereiding hbo.
03-02-2016
De powerpointpresentaties van de etalageconferentie zijn er nog niet allemaal, maar stromen binnen. Kijk op www.ihks.nl/etalageconferentie
02-02-2016
Noorderpoort biedt met ingang van het schooljaar 2016-2017 een nieuwe opleiding aan: Dienstverlening Breed niveau 2. Hiermee speelt Noorderpoort in op veranderingen op de arbeidsmarkt...
25-01-2016

Pagina's