Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Op 21 april vindt de eerste Docentendag van het onderwijscluster van de btg Bouw, Infra en Beschermingstechnieken plaats. Deze dag biedt docenten inzicht in praktijkervaringen van scholen die al een start hebben gemaakt met het invoeren van ...
05-04-2016
Per 1 augustus 2016 worden de herziene kwalificatiedossiers en de bijbehorende keuzedelen ingevoerd. Alle scholen gaan starten met het aanbieden van de herziene kwalificatiedossiers en ook met het aanbieden van de keuzedelen.
22-03-2016
Status
Gevalideerd
CINOP Advies organiseert op dinsdagmiddag 12 april 2016 een gratis MBO Netwerksessie over hoe je als school keuzedelen vertaalt naar het fijnontwerp van je opleiding. Met medewerking van Zadkine als praktijkvoorbeeld.
16-03-2016
Alle niet-bekostigde instellingen moeten diploma-erkenning aanvragen voor de opleidingen die gebaseerd zijn op de herziene kwalificatiedossiers. Dit geldt ook voor de ‘derde leerweg’ van bekostigde instellingen. Ook studiefinanciering ...
14-03-2016
Het experiment cross-over kwalificaties biedt ruimte aan mbo-instellingen en het (regionale) bedrijfsleven om kwalificaties samen te stellen en experimentele opleidingen te verzorgen op het grensvlak van meerdere domeinen. Dit in aanvulling op ...
11-03-2016
In april organiseren regie-organisatie Herziening MBO en het Servicepunt IHKS drie regiobijeenkomsten over keuzedelen. Tijdens zo’n bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de herziening van de kwalificatiestructuur en de daarbij horende keuzedelen...
10-03-2016
Onder het motto 'Onderwijs in goede banen, beter door de keten', gaan onderwijsbestuurders in gesprek over de werking van de keten vo-mbo-hbo en de route naar de arbeidsmarkt.
08-03-2016
Deze week heeft de minister van OCW zeker 400 keuzedelen vastgesteld. Naast deze vastgestelde keuzedelen zitten er nog ruim 200 keuzedelen in de pijplijn. Een groot deel hiervan is op initiatief van kenniscentra opgestart en in augustus 2015 ...
25-02-2016
Status
Gevalideerd
Om de kennisdeling en uitwisseling van best practices tussen scholen over niveau 2 breed opleiden te stimuleren, heeft CINOP Advies samen het onderwijs het 'Netwerk Breed Opleiden Niveau 2' opgericht.
24-02-2016
De invoering van de herziene kwalificatiestructuur gaat zoals gepland. In februari zijn een paar belangrijke onderdelen, formeel bevestigd. Zo is het besluit in verband met de invoering van keuzedelen in de WEB vastgelegd en zijn ruim 400 keuzedelen...
22-02-2016

Pagina's