Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Om inzichtelijk te maken hoe het ontwikkelen van nieuwe keuzedelen (of het aanvragen van nieuwe koppelingen!) in zijn werk gaat, heeft regie-organisatie samen met de betrokken partijen, het proces in een infographic vormgegeven...
24-05-2016
De aflopen maanden heeft de MBO Raad veel vragen gekregen over het moment waarop centrale examinering in de entreeopleidingen verplicht wordt. Het ministerie van OCW heeft hier nu voor komend jaar duidelijkheid over gegeven...
24-05-2016
In aanvulling op de herziening van de kwalificatiestructuur en de keuzedelen, biedt het experiment cross-over kwalificaties ruimte aan scholen om samen met het (regionale) bedrijfsleven cross-sectorale kwalificaties samen te stellen...
23-05-2016
Inge Vossenaar (directie MBO, OCW) roept alle mbo-scholen op deel te nemen aan de Monitor Keuzedelen. Deze monitor moet (beleids)informatie opleveren over de mate waarin keuzedelen daadwerkelijk 1) bijdragen aan flexibel onderwijs, 2) ...
17-05-2016
In de afgelopen periode hebben sommige keuzedelen de vastgestelde kwaliteitscriteria niet doorstaan omdat er sprake was van ondoelmatige overlap met andere keuzedelen of kwalificaties waaraan het keuzedeel gekoppeld moest worden. Niet altijd was voor ...
21-04-2016
Status
Gevalideerd
Onderzoek naar de voortgang van de invoering herziening kwalificatiestructuur heeft de voorkeur boven de overhaaste invoering van nieuwe regels die het tijdspad verstoren. Dit stelt Rien van Tilburg, waarnemend voorzitter van de MBO Raad, namens ...
14-04-2016
Regie-organisatie Herziening MBO en het Servicepunt IHKS nodigen u uit voor de regiobijeenkomsten over keuzedelen. De regiobijeenkomsten zijn bedoeld voor professionals in de scholen die voorlichting (gaan) geven over keuzedelen aan studenten, ...
06-04-2016
Op 21 april vindt de eerste Docentendag van het onderwijscluster van de btg Bouw, Infra en Beschermingstechnieken plaats. Deze dag biedt docenten inzicht in praktijkervaringen van scholen die al een start hebben gemaakt met het invoeren van ...
05-04-2016
Per 1 augustus 2016 worden de herziene kwalificatiedossiers en de bijbehorende keuzedelen ingevoerd. Alle scholen gaan starten met het aanbieden van de herziene kwalificatiedossiers en ook met het aanbieden van de keuzedelen.
22-03-2016
Status
Gevalideerd
CINOP Advies organiseert op dinsdagmiddag 12 april 2016 een gratis MBO Netwerksessie over hoe je als school keuzedelen vertaalt naar het fijnontwerp van je opleiding. Met medewerking van Zadkine als praktijkvoorbeeld.
16-03-2016

Pagina's