Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Deze week is de laatste onderliggende regelgeving gepubliceerd die nodig is om op 1 augustus met de keuzedelen van start te gaan. In een verzamelregeling zijn diverse regelingen gewijzigd in verband met de herziening van de kwalificatiestructuur en de ...
07-06-2016
Het advies over de kaders voor externe validering van examens is door Eric Jongepier (regisseur Herziening Kwalificatiestructuur) aan de minister van OCW aangeboden. In dit advies wordt voorgesteld dat onderwijsinstellingen drie routes kunnen bewandelen..
07-06-2016
Het Servicepunt examinering mbo heeft een eerste webinar gehouden over ‘Examencommissies en kwaliteitsborging’ op vrijdag 27 mei 2016. Deze webinar kunt u terugkijken.
01-06-2016
Elk jaar stroomt een grote groep mbo'ers door naar het hoger onderwijs. Voor al deze studenten is het belangrijk om zich goed voor te bereiden op deze overstap. Startstuderen.nl biedt daarvoor een uitgebreid overzicht van websites over alles wat erbij...
31-05-2016
Het programma ‘Goed voorbereid naar de pabo’ leidt in veel regio’s tot nauwe samenwerking tussen mbo- en hbo-scholen. Dit constateert minister Bussemaker in een brief aan de mbo-scholen over de doorstroom van mbo-studenten naar de pabo. Zij waardeert...
31-05-2016
In augustus 2015 droegen de kenniscentra alle keuzedelen die in ontwikkeling waren over aan SBB. Omdat SBB de keuzedelen niet allemaal tegelijk konden afronden, maakten onderwijs en bedrijfsleven in de sectorkamers afspraken over prioriteit...
30-05-2016
Tweede Kamerlid Lucas heeft op 14 april een motie ingediend ten behoeve van de uitvoering van het aangenomen amendement Lucas c.s. over het laten meetellen van keuzedelen bij de slaag-zakregeling. Op 26 april 2016 trok Kamerlid Lucas de motie in.
26-05-2016
Om inzichtelijk te maken hoe het ontwikkelen van nieuwe keuzedelen (of het aanvragen van nieuwe koppelingen!) in zijn werk gaat, heeft regie-organisatie samen met de betrokken partijen, het proces in een infographic vormgegeven...
24-05-2016
De aflopen maanden heeft de MBO Raad veel vragen gekregen over het moment waarop centrale examinering in de entreeopleidingen verplicht wordt. Het ministerie van OCW heeft hier nu voor komend jaar duidelijkheid over gegeven...
24-05-2016
In aanvulling op de herziening van de kwalificatiestructuur en de keuzedelen, biedt het experiment cross-over kwalificaties ruimte aan scholen om samen met het (regionale) bedrijfsleven cross-sectorale kwalificaties samen te stellen...
23-05-2016

Pagina's