Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Het programma ‘Goed voorbereid naar de pabo’ leidt in veel regio’s tot nauwe samenwerking tussen mbo- en hbo-scholen. Dit constateert minister Bussemaker in een brief aan de mbo-scholen over de doorstroom van mbo-studenten naar de pabo. Zij waardeert...
31-05-2016
In augustus 2015 droegen de kenniscentra alle keuzedelen die in ontwikkeling waren over aan SBB. Omdat SBB de keuzedelen niet allemaal tegelijk konden afronden, maakten onderwijs en bedrijfsleven in de sectorkamers afspraken over prioriteit...
30-05-2016
Tweede Kamerlid Lucas heeft op 14 april een motie ingediend ten behoeve van de uitvoering van het aangenomen amendement Lucas c.s. over het laten meetellen van keuzedelen bij de slaag-zakregeling. Op 26 april 2016 trok Kamerlid Lucas de motie in.
26-05-2016
Om inzichtelijk te maken hoe het ontwikkelen van nieuwe keuzedelen (of het aanvragen van nieuwe koppelingen!) in zijn werk gaat, heeft regie-organisatie samen met de betrokken partijen, het proces in een infographic vormgegeven...
24-05-2016
De aflopen maanden heeft de MBO Raad veel vragen gekregen over het moment waarop centrale examinering in de entreeopleidingen verplicht wordt. Het ministerie van OCW heeft hier nu voor komend jaar duidelijkheid over gegeven...
24-05-2016
In aanvulling op de herziening van de kwalificatiestructuur en de keuzedelen, biedt het experiment cross-over kwalificaties ruimte aan scholen om samen met het (regionale) bedrijfsleven cross-sectorale kwalificaties samen te stellen...
23-05-2016
Inge Vossenaar (directie MBO, OCW) roept alle mbo-scholen op deel te nemen aan de Monitor Keuzedelen. Deze monitor moet (beleids)informatie opleveren over de mate waarin keuzedelen daadwerkelijk 1) bijdragen aan flexibel onderwijs, 2) ...
17-05-2016
In de afgelopen periode hebben sommige keuzedelen de vastgestelde kwaliteitscriteria niet doorstaan omdat er sprake was van ondoelmatige overlap met andere keuzedelen of kwalificaties waaraan het keuzedeel gekoppeld moest worden. Niet altijd was voor ...
21-04-2016
Status
Gevalideerd
Onderzoek naar de voortgang van de invoering herziening kwalificatiestructuur heeft de voorkeur boven de overhaaste invoering van nieuwe regels die het tijdspad verstoren. Dit stelt Rien van Tilburg, waarnemend voorzitter van de MBO Raad, namens ...
14-04-2016
Regie-organisatie Herziening MBO en het Servicepunt IHKS nodigen u uit voor de regiobijeenkomsten over keuzedelen. De regiobijeenkomsten zijn bedoeld voor professionals in de scholen die voorlichting (gaan) geven over keuzedelen aan studenten, ...
06-04-2016

Pagina's