Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

De minister heeft de Tweede Kamer en de mbo-scholen geïnformeerd over haar voorstel voor de kaders van externe validering van examens. Dat deed zij middels een brief en het rapport ‘Drie routes naar een valide examenproduct’.
29-06-2016
Dankzij het project ‘Goed voorbereid naar de pabo’ is in verschillende regio’s een hechte samenwerking ontstaan tussen de pabo’s en de mbo-opleidingen Onderwijsassistent en Pedagogisch Werk. Mede hierdoor starten veel mbo-scholen het komende studiejaar...
28-06-2016
De minister van OCW heeft de Tweede Kamer en de mbo-scholen per brief geïnformeerd over de kaders van externe validering van examens: zij neemt de adviezen uit het rapport ‘Drie routes naar een valide examenproduct’ integraal over...
28-06-2016
Het Platform Entree heeft negen examenopdrachten ontwikkeld waar scholen voor het herziene kwalificatiedossier mee aan de slag kunnen. Het kaderexamen bestaat per profiel uit een proeve van bekwaamheid. Afhankelijk van de beroepspraktijksituatie kan...
28-06-2016
Alle niet-bekostigde instellingen moeten diploma-erkenning aanvragen voor de opleidingen die gebaseerd zijn op de herziene kwalificatiedossiers. Dit geldt ook voor de ‘derde leerweg’ van bekostigde instellingen. Ook studiefinanciering moet u opnieuw ...
22-06-2016
In de Staatscourant 224 (17 juni 2016) is een wijziging met betrekking tot loopbaan en burgerschap in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB gepubliceerd. Er wordt een artikel over het kwalificatie-onderdeel loopbaan en burgerschap...
21-06-2016
Vanaf 23 juni kunnen vertegenwoordigers uit het onderwijs en het werkveld binnen de sector Zorg, Welzijn en Sport gezamenlijk bijdragen aan vergroten van kennis die nodig is voor de beroepen van morgen via www.BoKkennisbasis.nl.
21-06-2016
In het boek Dat kan bij ons niet! laten acht mbo-scholen zien hoe zij maatwerk voor individuele studenten realiseren. Ze bewijzen hiermee dat scholen ook binnen de huidige regelgeving succesvol kunnen vernieuwen...
14-06-2016
Minister Bussemaker heeft 9 juni de winnaars van de wedstrijd voor Beste rekenidee mbo, Jordy van Schijndel (Helicon Opleidingen), vier docenten van het Summa College en Ellen Bouwer (Albeda College Rotterdam) hun prijzen overhandigd.
14-06-2016
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben 14 juni een brief over de stand van zaken rekenen en taal in het vo en mbo naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief staat het voorgenomen beleid voor Nederlands en rekenen voor mbo 2 en entree.
14-06-2016

Pagina's