Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Alle niet-bekostigde instellingen moeten diploma-erkenning aanvragen voor de opleidingen die gebaseerd zijn op de herziene kwalificatiedossiers. Dit geldt ook voor de ‘derde leerweg’ van bekostigde instellingen. Ook studiefinanciering moet u opnieuw ...
22-06-2016
In de Staatscourant 224 (17 juni 2016) is een wijziging met betrekking tot loopbaan en burgerschap in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB gepubliceerd. Er wordt een artikel over het kwalificatie-onderdeel loopbaan en burgerschap...
21-06-2016
Vanaf 23 juni kunnen vertegenwoordigers uit het onderwijs en het werkveld binnen de sector Zorg, Welzijn en Sport gezamenlijk bijdragen aan vergroten van kennis die nodig is voor de beroepen van morgen via www.BoKkennisbasis.nl.
21-06-2016
In het boek Dat kan bij ons niet! laten acht mbo-scholen zien hoe zij maatwerk voor individuele studenten realiseren. Ze bewijzen hiermee dat scholen ook binnen de huidige regelgeving succesvol kunnen vernieuwen...
14-06-2016
Minister Bussemaker heeft 9 juni de winnaars van de wedstrijd voor Beste rekenidee mbo, Jordy van Schijndel (Helicon Opleidingen), vier docenten van het Summa College en Ellen Bouwer (Albeda College Rotterdam) hun prijzen overhandigd.
14-06-2016
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben 14 juni een brief over de stand van zaken rekenen en taal in het vo en mbo naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief staat het voorgenomen beleid voor Nederlands en rekenen voor mbo 2 en entree.
14-06-2016
Deze week is de laatste onderliggende regelgeving gepubliceerd die nodig is om op 1 augustus met de keuzedelen van start te gaan. In een verzamelregeling zijn diverse regelingen gewijzigd in verband met de herziening van de kwalificatiestructuur en de ...
07-06-2016
Het advies over de kaders voor externe validering van examens is door Eric Jongepier (regisseur Herziening Kwalificatiestructuur) aan de minister van OCW aangeboden. In dit advies wordt voorgesteld dat onderwijsinstellingen drie routes kunnen bewandelen..
07-06-2016
Het Servicepunt examinering mbo heeft een eerste webinar gehouden over ‘Examencommissies en kwaliteitsborging’ op vrijdag 27 mei 2016. Deze webinar kunt u terugkijken.
01-06-2016
Elk jaar stroomt een grote groep mbo'ers door naar het hoger onderwijs. Voor al deze studenten is het belangrijk om zich goed voor te bereiden op deze overstap. Startstuderen.nl biedt daarvoor een uitgebreid overzicht van websites over alles wat erbij...
31-05-2016

Pagina's