Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Met het samenwerkingscollege maakt de regering het eenvoudiger voor mbo-instellingen om gezamenlijk onderwijs aan te bieden. Ga naar de internetconsultatie. Het samenwerkingscollege draagt bij aan het borgen van een toegankelijk en herkenbaar...
14-07-2016
De afgelopen periode zijn er een paar regelingen gepubliceerd in de Staatscourant die te maken hebben met de invoering van nieuw vmbo. Het betreft:
08-07-2016
De MBO Raad, SBB en de ministeries voor OCW en EZ hebben afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheid en kosten voor wettelijke beroepsvereisten. Over de status van deze beroepsvereisten bestond lange tijd onduidelijkheid. In sommige...
06-07-2016
Op vrijdag 1 juli organiseerden de MBO Raad en de servicepunten IHKS en Examinering mbo een werkbijeenkomst voor constructeurs van mbo-examens en examenleveranciers. De vraag “Welke vormen van examinering zijn mogelijk voor keuzedelen?” werd op die dag...
06-07-2016
Bij de vaststelling van de herziene kwalificatiedossiers op 14 februari 2016 door de minister, was er bij een aantal kwalificatiedossiers onduidelijkheid over de verwerking van de beroepsvereisten in deze dossiers...
04-07-2016
In samenwerking met het ROC van Twente heeft de bedrijfstakgroep TGO van de MBO Raad korte films ontwikkeld voor de examenafname en -beoordeling in de beroepspraktijkvorming (bpv). Deze zijn specifiek afgestemd op de student, praktijkbegeleider en...
29-06-2016
De minister heeft de Tweede Kamer en de mbo-scholen geïnformeerd over haar voorstel voor de kaders van externe validering van examens. Dat deed zij middels een brief en het rapport ‘Drie routes naar een valide examenproduct’.
29-06-2016
Dankzij het project ‘Goed voorbereid naar de pabo’ is in verschillende regio’s een hechte samenwerking ontstaan tussen de pabo’s en de mbo-opleidingen Onderwijsassistent en Pedagogisch Werk. Mede hierdoor starten veel mbo-scholen het komende studiejaar...
28-06-2016
De minister van OCW heeft de Tweede Kamer en de mbo-scholen per brief geïnformeerd over de kaders van externe validering van examens: zij neemt de adviezen uit het rapport ‘Drie routes naar een valide examenproduct’ integraal over...
28-06-2016
Het Platform Entree heeft negen examenopdrachten ontwikkeld waar scholen voor het herziene kwalificatiedossier mee aan de slag kunnen. Het kaderexamen bestaat per profiel uit een proeve van bekwaamheid. Afhankelijk van de beroepspraktijksituatie kan...
28-06-2016

Pagina's