Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Minister Bussemaker maakt 7.5 miljoen euro beschikbaar om voor studenten een soepele overstap van het mbo naar het hbo mogelijk te maken. Dit kondigde zij gisteren aan bij de opening van het mbo-jaar (bij Lentiz Life College in Schiedam), het ...
06-09-2016
De bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (btg ZWS) heeft samen met de Onderwijsinspectie afspraken gemaakt over de examinering in de herziene kwalificatiestructuur voor de opleidingen Verzorgende IG en Mbo-Verpleegkundige.
30-08-2016
De bedrijfstakgroep Specialistisch Vakmanschap (SV) heeft begin juli de nieuwe examens opgeleverd voor de opleidingen Audicien, Medewerker steriele medische hulpmiddelen en Optiek. Daarnaast heeft de bedrijfstakgroep gekozen voor Examenservices als...
30-08-2016
Om zowel de examenleveranciers als de scholen te ondersteunen bij het maken van examens voor keuzedelen ontwikkelt de MBO Raad handreikingen. Dit gebeurt in samenwerking met medewerkers van de scholen en examenleveranciers.
30-08-2016
De website valideringexamens.nl is in augustus live gegaan. Scholen kunnen hier terecht voor alle informatie over de drie routes om te komen tot valide exameninstrumenten.
30-08-2016
Van 1 augustus tot 15 september is het eerste aanvraagtijdvak voor het experiment cross-over kwalificaties. In het experiment krijgt voor het eerst een onderwijsinstelling de mogelijkheid om samen met het bedrijfsleven zelf een kwalificatie samen...
14-07-2016
Er komen meer mogelijkheden voor differentiatie in het examineren van de eisen voor taal en rekenen in het mbo. Bijvoorbeeld door onder andere een lager niveau voor rekenen en Nederlandse taal te introduceren. Het wetsvoorstel dat hiervoor de grondslag...
14-07-2016
Met het samenwerkingscollege maakt de regering het eenvoudiger voor mbo-instellingen om gezamenlijk onderwijs aan te bieden. Ga naar de internetconsultatie. Het samenwerkingscollege draagt bij aan het borgen van een toegankelijk en herkenbaar...
14-07-2016
De afgelopen periode zijn er een paar regelingen gepubliceerd in de Staatscourant die te maken hebben met de invoering van nieuw vmbo. Het betreft:
08-07-2016
De MBO Raad, SBB en de ministeries voor OCW en EZ hebben afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheid en kosten voor wettelijke beroepsvereisten. Over de status van deze beroepsvereisten bestond lange tijd onduidelijkheid. In sommige...
06-07-2016

Pagina's