Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Om zowel de examenleveranciers als de scholen te ondersteunen bij het maken van examens voor keuzedelen ontwikkelt de MBO Raad handreikingen. Dit gebeurt in samenwerking met medewerkers van de scholen en examenleveranciers.
30-08-2016
De website valideringexamens.nl is in augustus live gegaan. Scholen kunnen hier terecht voor alle informatie over de drie routes om te komen tot valide exameninstrumenten.
30-08-2016
Van 1 augustus tot 15 september is het eerste aanvraagtijdvak voor het experiment cross-over kwalificaties. In het experiment krijgt voor het eerst een onderwijsinstelling de mogelijkheid om samen met het bedrijfsleven zelf een kwalificatie samen...
14-07-2016
Er komen meer mogelijkheden voor differentiatie in het examineren van de eisen voor taal en rekenen in het mbo. Bijvoorbeeld door onder andere een lager niveau voor rekenen en Nederlandse taal te introduceren. Het wetsvoorstel dat hiervoor de grondslag...
14-07-2016
Met het samenwerkingscollege maakt de regering het eenvoudiger voor mbo-instellingen om gezamenlijk onderwijs aan te bieden. Ga naar de internetconsultatie. Het samenwerkingscollege draagt bij aan het borgen van een toegankelijk en herkenbaar...
14-07-2016
De afgelopen periode zijn er een paar regelingen gepubliceerd in de Staatscourant die te maken hebben met de invoering van nieuw vmbo. Het betreft:
08-07-2016
De MBO Raad, SBB en de ministeries voor OCW en EZ hebben afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheid en kosten voor wettelijke beroepsvereisten. Over de status van deze beroepsvereisten bestond lange tijd onduidelijkheid. In sommige...
06-07-2016
Op vrijdag 1 juli organiseerden de MBO Raad en de servicepunten IHKS en Examinering mbo een werkbijeenkomst voor constructeurs van mbo-examens en examenleveranciers. De vraag “Welke vormen van examinering zijn mogelijk voor keuzedelen?” werd op die dag...
06-07-2016
Bij de vaststelling van de herziene kwalificatiedossiers op 14 februari 2016 door de minister, was er bij een aantal kwalificatiedossiers onduidelijkheid over de verwerking van de beroepsvereisten in deze dossiers...
04-07-2016
In samenwerking met het ROC van Twente heeft de bedrijfstakgroep TGO van de MBO Raad korte films ontwikkeld voor de examenafname en -beoordeling in de beroepspraktijkvorming (bpv). Deze zijn specifiek afgestemd op de student, praktijkbegeleider en...
29-06-2016

Pagina's