Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Onderwijslogistiek is een zoektocht naar de juiste balans tussen studeerbaarheid, doceerbaarheid, organiseerbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs. Tevredenheid van leerlingen hangt hier in grote mate vanaf. Alle geledingen in het onderwijs hebben..
05-10-2016
De deelnemersadministratie (DA) beheert een belangrijk gegevensbestand dat gebruikt wordt voor bekostiging, verantwoording en voor managementinformatie. Voor hen is door saMBO-ICT een leergang ontwikkeld.
04-10-2016
De eerste, formele uitvraag van de Monitor Keuzedelen vindt plaats in oktober dit jaar. Daaraan voorafgaand heeft regieorganisatie Herziening MBO een nulmeting uitgevoerd om het geplande keuzedeel-aanbod voor de nieuwe opleidingen te peilen.
27-09-2016
De Inspectie van het Onderwijs presenteerde tijdens de conferentie van het Servicepunt examinering mbo op 23 september het onderzoek ‘Examinering in de reële beroepscontext’. In een brochure over dit onderzoek benoemt de Inspectie zes...
27-09-2016
Scholen zijn in het schooljaar 2016-2017 formeel van start gegaan met het aanbieden van keuzedelen. Om inzicht te krijgen in de implementatie van de keuzedelen is besloten de Monitor Keuzedelen te starten. Voorafgaand aan de daadwerkelijke monitor...
15-09-2016
De werkgroep Analisten heeft het project Samenwerken aan examens Laboratoriumtechniek afgerond. Dit project richtte zich op de ontwikkeling en uitvoering van een gemeenschappelijke wijze van examinering bij de opleidingen Laboratoriumtechniek voor het...
15-09-2016
Welke examenleveranciers zijn er? En wat is globaal hun aanbod? Een mbo-school is verantwoordelijk voor de examenkwaliteit en dus ook voor de kwaliteit van de ingekochte exameninstrumenten en/of -diensten. Het Servicepunt examinering mbo heeft ...
08-09-2016
De bedrijfstakgroepen (btg’s) van de MBO Raad investeren in de kwaliteit van de examinering in hun sector. In totaal zijn zij zo'n 40 examenprojecten gestart. Deze richten zich op het ontwikkelen van exameninstrumenten, de voorbereiding op de herziene ...
08-09-2016
Het platform Entree heeft de afgelopen periode enkele belangrijke stappen gezet naar een betere examinering in het mbo. Momenteel wordt hard gewerkt aan de oprichting van de Stichting Examenplatform Entree. De stichting gaat als opdrachtgever ...
07-09-2016

Pagina's