Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Hoe helpen scholen vmbo-leerlingen zo goed mogelijk hun beroepsopleiding te vervolgen in het mbo? Wat betekenen de onderwijsvernieuwingen in het vmbo en mbo voor de aansluiting en doorstroom? Deze vragen staan centraal op de conferentie ‘Samen werken ...
09-11-2016
MBO City, hét evenement voor alle mbo-onderwijsprofessionals, Ede Cinemec. De MBO Raad biedt tijdens dit evenement een breed en gevarieerd aanbod aan van workshops, presentaties en tafelgesprekken, allemaal in het teken van de ...
31-10-2016
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) geeft inzicht in bovensectoraal te koppelen keuzedelen
27-10-2016
De invoering van keuzedelen stelt scholen voor nieuwe vraagstukken. In het kader van de Examenagenda mbo heeft de MBO Raad in samenwerking met mbo-scholen handreikingen ontwikkeld. Hiermee kunnen scholen aan de slag om examens voor keuzedelen te ...
25-10-2016
Welke specifieke aandachtspunten zijn er bij de invoering van de herziene kwalificatiedossiers voor een onderwijs- en examenregeling (OER)? Het Servicepunt examinering mbo heeft de handreiking voor het opstellen van de OER geactualiseerd...
24-10-2016
De datum 1 augustus 2016 is gepasseerd en alle mbo-scholen hebben de herziene kwalificatiestructuur ingevoerd. Het Servicepunt Invoering Herziening Kwalificatiestructuur (IHKS) dat in april 2014 op initiatief van de MBO Raad is gestart, bouwt daarom ...
11-10-2016
Op 10 december sluit DUO BRON in verband met de vernieuwing van BRON mbo. Dit heeft gevolgen voor alle afnemers van BRON. DUO doet al het mogelijke om het ongemak voor de gebruikers van BRON zoveel mogelijk te beperken.
07-10-2016
Onderwijslogistiek is een zoektocht naar de juiste balans tussen studeerbaarheid, doceerbaarheid, organiseerbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs. Tevredenheid van leerlingen hangt hier in grote mate vanaf. Alle geledingen in het onderwijs hebben..
05-10-2016
De deelnemersadministratie (DA) beheert een belangrijk gegevensbestand dat gebruikt wordt voor bekostiging, verantwoording en voor managementinformatie. Voor hen is door saMBO-ICT een leergang ontwikkeld.
04-10-2016
De eerste, formele uitvraag van de Monitor Keuzedelen vindt plaats in oktober dit jaar. Daaraan voorafgaand heeft regieorganisatie Herziening MBO een nulmeting uitgevoerd om het geplande keuzedeel-aanbod voor de nieuwe opleidingen te peilen.
27-09-2016

Pagina's