Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Regie-organisatie Herziening MBO verstuurt geregeld een nieuwsflits over de herziening kwalificatiestructuur. In de nieuwsbrief van februari 2015 informeert de organisatie over de vaststelling van de herziene kwalificatiedossiers, mbo-scholen die ...
09-02-2015
Een aantal mbo-scholen maakt gebruik van de mogelijkheid om in het vrijwillige jaar (studiejaar 2015-2016) opleidingen aan te bieden op basis van de herziene kwalificatiedossiers. Op welke manier de scholen dat doen, verschilt per instelling. Zo ...
06-02-2015
Op 30 januari 2015 bood SBB de minister van OCW en staatssecretaris van EZ 168 herziene kwalificatiedossiers ter vaststelling aan. Met de ...
02-02-2015
Bijna honderd vertegenwoordigers van diverse mbo-scholen waren donderdag 29 januari aanwezig bij een klankbordbijeenkomst. Op deze bijeenkomst werden de tot nu toe ontwikkelde handreikingen besproken en de laatste puntjes op de i gezet.
02-02-2015
De website van het Servicepunt Invoering Herziening Kwalificatiestructuur (IHKS) is vanaf vandaag online. Op www.ihks.nl kunt u terecht voor vragen en informatie over de invoering van de herziene kwalificatiestructuur.
29-01-2015
Ruim vijftig vertegenwoordigers van mbo-scholen waren maandag 8 december aanwezig bij de eerste bijeenkomst voor ambassadeurs voor de invoering van herziene kwalificatiedossiers. Tijdens deze bijeenkomst, een initiatief van het Servicepunt ...
08-12-2014

Pagina's