Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

De staatssecretaris van EZ is akkoord gegaan met de regeling vaststelling kwalificatiedossiers. Deze regeling is op 26 februari 2015 in de Staatscourant gepubliceerd.
27-02-2015
In een brief aan de kenniscentra en SBB heeft OCW opdracht gegeven voor het doorvoeren van de nodige aanpassingen aan keuzedelen. De niveaudifferentiatie en mbo-niveauaanduiding in de naamgeving worden ongedaan gemaakt.
17-02-2015
Eens in de zes weken verstuurt SBB de 'Nieuwsbrief Kwalificatiestructuur' met daarin de laatste ontwikkelingen over de herziene kwalificatiedossiers en keuzedelen. De derde nieuwsbrief is verstuurd.
12-02-2015
Begin februari heeft de minister van OCW, samen met staatssecretaris van EZ, het merendeel van de herziene kwalificatiedossiers vastgesteld. Dit schrijft zij in een brief aan alle roc’s, aoc’s en vakscholen, die op 6 februari verzonden is.
10-02-2015
Regie-organisatie Herziening MBO verstuurt geregeld een nieuwsflits over de herziening kwalificatiestructuur. In de nieuwsbrief van februari 2015 informeert de organisatie over de vaststelling van de herziene kwalificatiedossiers, mbo-scholen die ...
09-02-2015
Een aantal mbo-scholen maakt gebruik van de mogelijkheid om in het vrijwillige jaar (studiejaar 2015-2016) opleidingen aan te bieden op basis van de herziene kwalificatiedossiers. Op welke manier de scholen dat doen, verschilt per instelling. Zo ...
06-02-2015
Op 30 januari 2015 bood SBB de minister van OCW en staatssecretaris van EZ 168 herziene kwalificatiedossiers ter vaststelling aan. Met de ...
02-02-2015
Bijna honderd vertegenwoordigers van diverse mbo-scholen waren donderdag 29 januari aanwezig bij een klankbordbijeenkomst. Op deze bijeenkomst werden de tot nu toe ontwikkelde handreikingen besproken en de laatste puntjes op de i gezet.
02-02-2015
De website van het Servicepunt Invoering Herziening Kwalificatiestructuur (IHKS) is vanaf vandaag online. Op www.ihks.nl kunt u terecht voor vragen en informatie over de invoering van de herziene kwalificatiestructuur.
29-01-2015
Ruim vijftig vertegenwoordigers van mbo-scholen waren maandag 8 december aanwezig bij de eerste bijeenkomst voor ambassadeurs voor de invoering van herziene kwalificatiedossiers. Tijdens deze bijeenkomst, een initiatief van het Servicepunt ...
08-12-2014

Pagina's