Invoering herziening kwalificatiestructuur

Zoeken in de kwalificatiestructuur met de HKS Browser

08-03-2017

Zoeken in de kwalificatiestructuur met de HKS Browser

In opdracht van SBB heeft Kennisnet de Herziene Kwalificatiestructuur  Browser, afgekort HKS Browser, ontwikkeld. Deze applicatie maakt de nieuwe kwalificatiestructuur op overzichtelijke wijze inzichtelijk. Ook is het mogelijk snel en makkelijk te zoeken naar informatie. De browser is onderdeel van een zogenoemde ‘proeftuin’ waarmee onderzocht wordt of en hoe er gewerkt kan worden met het gebruik van open data in het mbo.

Proeftuin

De gegevens in de browser zijn gebaseerd op de kwalificatiedossiers en keuzedelen die SBB in januari 2016 publiceerde. Wijzigingen die na die tijd hebben plaatsgevonden zijn niet in de browser verwerkt. De browser is in eerste instantie bedoeld voor een beperkte doelgroep van experts die bij de mbo-proeftuinen betrokken zijn. Ook ontwikkelaars van kwalificatiedossiers kunnen gebruik maken van deze browser, waarbij dan wel rekening gehouden moet worden met de experimentele status.

Meer informatie

https://hksbrowser.kennisnet.nl/