Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Er komen meer mogelijkheden voor differentiatie in het examineren van de eisen voor taal en rekenen in het mbo. Bijvoorbeeld door onder andere een lager niveau voor rekenen en Nederlandse taal te introduceren. Het wetsvoorstel dat hiervoor de grondslag...
14-07-2016
Bij de vaststelling van de herziene kwalificatiedossiers op 14 februari 2016 door de minister, was er bij een aantal kwalificatiedossiers onduidelijkheid over de verwerking van de beroepsvereisten in deze dossiers...
04-07-2016
In de Staatscourant 224 (17 juni 2016) is een wijziging met betrekking tot loopbaan en burgerschap in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB gepubliceerd. Er wordt een artikel over het kwalificatie-onderdeel loopbaan en burgerschap...
21-06-2016
Deze week is de laatste onderliggende regelgeving gepubliceerd die nodig is om op 1 augustus met de keuzedelen van start te gaan. In een verzamelregeling zijn diverse regelingen gewijzigd in verband met de herziening van de kwalificatiestructuur en de ...
07-06-2016
Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de wet ‘Invoering profielen in het vmbo’. Dit betekent dat de wet is aangenomen.
09-02-2016
De wet die de basis vormt voor de invoering van profielen in het vmbo is door de Tweede Kamer aangenomen. De wet gaat nu naar de Eerste Kamer. Daar kan hij alleen aangenomen of afgewezen worden. Naast de invoering van profielen in het vmbo worden met ...
07-12-2015