Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

In de Staatscourant 224 (17 juni 2016) is een wijziging met betrekking tot loopbaan en burgerschap in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB gepubliceerd. Er wordt een artikel over het kwalificatie-onderdeel loopbaan en burgerschap...
21-06-2016
De invoering van de herziene kwalificatiestructuur gaat zoals gepland. In februari zijn een paar belangrijke onderdelen, formeel bevestigd. Zo is het besluit in verband met de invoering van keuzedelen in de WEB vastgelegd en zijn ruim 400 keuzedelen...
22-02-2016
SaMBO-ICT heeft een nieuwe versie van het Programma van Eisen (PvE) gemaakt voor de aanpassing van de processen en systemen die nodig zijn voor de invoering van de herziene kwalificatiestructuur...
08-07-2015
De Tweede Kamer heeft op 16 juni besloten de keuzedelen op termijn onder de slag-/zakregeling te plaatsen. Het streven is om vanaf cohort 2018-2019 het behaalde resultaat van een keuzedeel mee te laten tellen in de slaag-/zakregeling. Het weegt dan dus me
01-07-2015
De Tweede Kamer heeft de aanpassingen aan de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) aangenomen in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen vanaf 2016 mede worden gebaseerd. Dit deed zij met algemene stemmen op 16 juni 2015. De ...
17-06-2015
Op woensdagavond 10 juni 2015 is in de Tweede Kamer het Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) behandeld in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen vanaf 2016 mede worden gebaseerd...
11-06-2015
Een aanzienlijk aantal mbo-scholen start in augustus al vrijwillig met het aanbieden van mbo-onderwijs volgens de herziene kwalificatiestructuur. Opvallend is dat scholen met de invoering van de keuzedelen nog erg terughoudend zijn...
02-06-2015
Mbo-studenten krijgen in het voorstel wetswijziging keuzedelen meer keuzemogelijkheden. Deze wijziging staat beschreven in de nota van wijziging wetsvoorstel keuzedelen. In het kader van de diplomagerichte opleiding kan de student, naast keuzedelen die...
01-06-2015
Voor de scholen die meedoen aan het vrijwillige jaar, is het Servicedocument onderwijsovereenkomst van de MBO Raad aangevuld met informatie over de manier waarop de keuzedelen op de onderwijsovereenkomst moeten worden vermeld.
13-05-2015
Het ministerie van OCW wil weten of het besluit Voorschriften keuzedelen aansluit bij de wensen van het veld en organiseert een internetconsultatie. Iedereen kan meedoen tot 15 mei 2015.
22-04-2015

Pagina's