Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Hoe helpen scholen vmbo-leerlingen zo goed mogelijk hun beroepsopleiding te vervolgen in het mbo? Wat betekenen de onderwijsvernieuwingen in het vmbo en mbo voor de aansluiting en doorstroom? Deze vragen staan centraal op de conferentie ‘Samen werken ...
09-11-2016
Onder het motto 'Onderwijs in goede banen, beter door de keten', gaan onderwijsbestuurders in gesprek over de werking van de keten vo-mbo-hbo en de route naar de arbeidsmarkt.
08-03-2016
Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de wet ‘Invoering profielen in het vmbo’. Dit betekent dat de wet is aangenomen.
09-02-2016
De wet die de basis vormt voor de invoering van profielen in het vmbo is door de Tweede Kamer aangenomen. De wet gaat nu naar de Eerste Kamer. Daar kan hij alleen aangenomen of afgewezen worden. Naast de invoering van profielen in het vmbo worden met ...
07-12-2015