Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Mbo-studenten krijgen in het voorstel wetswijziging keuzedelen meer keuzemogelijkheden. Deze wijziging staat beschreven in de nota van wijziging wetsvoorstel keuzedelen. In het kader van de diplomagerichte opleiding kan de student, naast keuzedelen die...
01-06-2015
Het ministerie van OCW wil weten of het besluit Voorschriften keuzedelen aansluit bij de wensen van het veld en organiseert een internetconsultatie. Iedereen kan meedoen tot 15 mei 2015.
22-04-2015