Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

De staatssecretaris van EZ is akkoord gegaan met de regeling vaststelling kwalificatiedossiers. Deze regeling is op 26 februari 2015 in de Staatscourant gepubliceerd.
27-02-2015
Begin februari heeft de minister van OCW, samen met staatssecretaris van EZ, het merendeel van de herziene kwalificatiedossiers vastgesteld. Dit schrijft zij in een brief aan alle roc’s, aoc’s en vakscholen, die op 6 februari verzonden is.
10-02-2015
Regie-organisatie Herziening MBO verstuurt geregeld een nieuwsflits over de herziening kwalificatiestructuur. In de nieuwsbrief van februari 2015 informeert de organisatie over de vaststelling van de herziene kwalificatiedossiers, mbo-scholen die ...
09-02-2015