Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Om inzichtelijk te maken hoe het ontwikkelen van nieuwe keuzedelen (of het aanvragen van nieuwe koppelingen!) in zijn werk gaat, heeft regie-organisatie samen met de betrokken partijen, het proces in een infographic vormgegeven...
24-05-2016
In de afgelopen periode hebben sommige keuzedelen de vastgestelde kwaliteitscriteria niet doorstaan omdat er sprake was van ondoelmatige overlap met andere keuzedelen of kwalificaties waaraan het keuzedeel gekoppeld moest worden. Niet altijd was voor ...
21-04-2016
Status
Gevalideerd
In een brief aan de kenniscentra en SBB heeft OCW opdracht gegeven voor het doorvoeren van de nodige aanpassingen aan keuzedelen. De niveaudifferentiatie en mbo-niveauaanduiding in de naamgeving worden ongedaan gemaakt.
17-02-2015
Begin februari heeft de minister van OCW, samen met staatssecretaris van EZ, het merendeel van de herziene kwalificatiedossiers vastgesteld. Dit schrijft zij in een brief aan alle roc’s, aoc’s en vakscholen, die op 6 februari verzonden is.
10-02-2015