Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

In het document ´Doorstromen met keuzedelen´ worden de formele kaders toegelicht die betrekking hebben op de doorstroom en worden voorbeelden gegeven van hoe dat werkt.
09-07-2015
Het Servicepunt examinering mbo en het Servicepunt IHKS krijgen geregeld vragen over uiteenlopende onderwerpen uit de herziene kwalificatiestructuur. De meest gestelde vragen en de daarbijhorende antwoorden staan nu ook op ihks.nl (FAQ).
12-05-2015