Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Stichting Praktijkleren, InAspire, een certificerende instelling en trainingsorganisatie voor digitale vaardigheden hebben hun krachten gebundeld. Ze gaan vanaf januari 2017 examens aanbieden voor de keuzedelen ‘Digitale vaardigheden basis’ en ...
07-12-2016
Op MBO City presenteerde de MBO Raad een boekje met de opbrengsten van de examenprojecten van de bedrijfstakgroepen. De bedrijfstakgroepen zijn bijna 40 verschillende projecten gestart om gezamenlijk aan de kwaliteit van examinering te werken.
30-11-2016
De werkgroep Analisten heeft het project Samenwerken aan examens Laboratoriumtechniek afgerond. Dit project richtte zich op de ontwikkeling en uitvoering van een gemeenschappelijke wijze van examinering bij de opleidingen Laboratoriumtechniek voor het...
15-09-2016
De bedrijfstakgroepen (btg’s) van de MBO Raad investeren in de kwaliteit van de examinering in hun sector. In totaal zijn zij zo'n 40 examenprojecten gestart. Deze richten zich op het ontwikkelen van exameninstrumenten, de voorbereiding op de herziene ...
08-09-2016
De bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (btg ZWS) heeft samen met de Onderwijsinspectie afspraken gemaakt over de examinering in de herziene kwalificatiestructuur voor de opleidingen Verzorgende IG en Mbo-Verpleegkundige.
30-08-2016
De bedrijfstakgroep Specialistisch Vakmanschap (SV) heeft begin juli de nieuwe examens opgeleverd voor de opleidingen Audicien, Medewerker steriele medische hulpmiddelen en Optiek. Daarnaast heeft de bedrijfstakgroep gekozen voor Examenservices als...
30-08-2016
De website valideringexamens.nl is in augustus live gegaan. Scholen kunnen hier terecht voor alle informatie over de drie routes om te komen tot valide exameninstrumenten.
30-08-2016
In samenwerking met het ROC van Twente heeft de bedrijfstakgroep TGO van de MBO Raad korte films ontwikkeld voor de examenafname en -beoordeling in de beroepspraktijkvorming (bpv). Deze zijn specifiek afgestemd op de student, praktijkbegeleider en...
29-06-2016
Het Platform Entree heeft negen examenopdrachten ontwikkeld waar scholen voor het herziene kwalificatiedossier mee aan de slag kunnen. Het kaderexamen bestaat per profiel uit een proeve van bekwaamheid. Afhankelijk van de beroepspraktijksituatie kan...
28-06-2016
Vanaf 23 juni kunnen vertegenwoordigers uit het onderwijs en het werkveld binnen de sector Zorg, Welzijn en Sport gezamenlijk bijdragen aan vergroten van kennis die nodig is voor de beroepen van morgen via www.BoKkennisbasis.nl.
21-06-2016

Pagina's