Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Alle niet-bekostigde instellingen moeten diploma-erkenning aanvragen voor de opleidingen die gebaseerd zijn op de herziene kwalificatiedossiers. Dit geldt ook voor de ‘derde leerweg’ van bekostigde instellingen. Ook studiefinanciering moet u opnieuw ...
22-06-2016
Voor de scholen die meedoen aan het vrijwillige jaar, is het Servicedocument onderwijsovereenkomst van de MBO Raad aangevuld met informatie over de manier waarop de keuzedelen op de onderwijsovereenkomst moeten worden vermeld.
13-05-2015
Het Servicepunt examinering mbo en het Servicepunt IHKS krijgen geregeld vragen over uiteenlopende onderwerpen uit de herziene kwalificatiestructuur. De meest gestelde vragen en de daarbijhorende antwoorden staan nu ook op ihks.nl (FAQ).
12-05-2015
Begin februari heeft de minister van OCW, samen met staatssecretaris van EZ, het merendeel van de herziene kwalificatiedossiers vastgesteld. Dit schrijft zij in een brief aan alle roc’s, aoc’s en vakscholen, die op 6 februari verzonden is.
10-02-2015
Een aantal mbo-scholen maakt gebruik van de mogelijkheid om in het vrijwillige jaar (studiejaar 2015-2016) opleidingen aan te bieden op basis van de herziene kwalificatiedossiers. Op welke manier de scholen dat doen, verschilt per instelling. Zo ...
06-02-2015
Op 30 januari 2015 bood SBB de minister van OCW en staatssecretaris van EZ 168 herziene kwalificatiedossiers ter vaststelling aan. Met de ...
02-02-2015