Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Minister Bussemaker heeft 9 juni de winnaars van de wedstrijd voor Beste rekenidee mbo, Jordy van Schijndel (Helicon Opleidingen), vier docenten van het Summa College en Ellen Bouwer (Albeda College Rotterdam) hun prijzen overhandigd.
14-06-2016
Uit de voortgangsrapportage over de invoering referentieniveaus rekenen 2015 blijkt dat de bewindspersonen het alternatief voor rekenen overnemen.
26-06-2015
Het ministerie van OCW wil weten of het besluit Voorschriften keuzedelen aansluit bij de wensen van het veld en organiseert een internetconsultatie. Iedereen kan meedoen tot 15 mei 2015.
22-04-2015