Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Op 10 december sluit DUO BRON in verband met de vernieuwing van BRON mbo. Dit heeft gevolgen voor alle afnemers van BRON. DUO doet al het mogelijke om het ongemak voor de gebruikers van BRON zoveel mogelijk te beperken.
07-10-2016
De deelnemersadministratie (DA) beheert een belangrijk gegevensbestand dat gebruikt wordt voor bekostiging, verantwoording en voor managementinformatie. Voor hen is door saMBO-ICT een leergang ontwikkeld.
04-10-2016
SaMBO-ICT en regie-organisatie Herziening MBO hebben gezamenlijk het document ´Bedrijfsvoering keuzedelen´ ontwikkeld. Hierin worden scenario´s beschreven die de impact van de invoering van keuzedelen in beeld brengt.
13-10-2015
SaMBO-ICT heeft een nieuwe versie van het Programma van Eisen (PvE) gemaakt voor de aanpassing van de processen en systemen die nodig zijn voor de invoering van de herziene kwalificatiestructuur...
08-07-2015
Om te starten met de herziene kwalificatiestructuur, zowel voor het vrijwillig jaar als voor de definitieve start, is het van belang dat alle benodigde informatie over de herziene kwalificatiedossiers, keuzedelen en ...
16-04-2015
Omdat de herziening, met name het nieuwe onderdeel keuzedelen, bij scholen voor allerlei vragen zorgt over programmering, planning en roostering van activiteiten, start binnenkort een werkgroep Bedrijfsvoering HKS.
02-04-2015
In een brief aan de kenniscentra en SBB heeft OCW opdracht gegeven voor het doorvoeren van de nodige aanpassingen aan keuzedelen. De niveaudifferentiatie en mbo-niveauaanduiding in de naamgeving worden ongedaan gemaakt.
17-02-2015