Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Twee examenleveranciers hebben in samenwerking met de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (ZWS) examens ontwikkeld voor de keuzedelen Instroom pabo aardrijkskunde, Instroom pabo geschiedenis en Instroom pabo natuur en techniek.
19-04-2017
Herziening mbo presenteerde onlangs de eerste Monitor Keuzedelen. Daaruit blijkt dat scholen gezamenlijk een diversiteit aan verbredende, verdiepende en doorstroomgerichte keuzedelen aanbieden.
20-02-2017
In augustus 2015 droegen de kenniscentra alle keuzedelen die in ontwikkeling waren over aan SBB. Omdat SBB de keuzedelen niet allemaal tegelijk konden afronden, maakten onderwijs en bedrijfsleven in de sectorkamers afspraken over prioriteit...
30-05-2016
Om inzichtelijk te maken hoe het ontwikkelen van nieuwe keuzedelen (of het aanvragen van nieuwe koppelingen!) in zijn werk gaat, heeft regie-organisatie samen met de betrokken partijen, het proces in een infographic vormgegeven...
24-05-2016
Deze week heeft de minister van OCW zeker 400 keuzedelen vastgesteld. Naast deze vastgestelde keuzedelen zitten er nog ruim 200 keuzedelen in de pijplijn. Een groot deel hiervan is op initiatief van kenniscentra opgestart en in augustus 2015 ...
25-02-2016
Status
Gevalideerd
Nog niet alle keuzedelen van laboratorium-, proces- en operationele techniek zijn door de eindtoets van SBB zijn. Toch is het onderwijscluster PLOT - Laboratoriumtechniek alvast aan de slag gegaan met de uitwerking van deze keuzedelen.
18-11-2015
MBO City, het evenement voor onderwijsprofessionals, vindt dit jaar plaats op 30 november bij CineMec in Ede. Ook de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur staat op het programma. U kunt zich nu voor MBO City inschrijven.
08-10-2015
Het Servicepunt IHKS heeft in de afgelopen zomermaanden een aantal handreikingen geactualiseerd. Ook is er één nieuwe handreiking ontwikkeld. Al deze documenten, die mbo-scholen kunnen gebruiken bij de invoering van de herziene kwalificatiestructuur, ...
24-08-2015