Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Voor de scholen die meedoen aan het vrijwillige jaar, is het Servicedocument onderwijsovereenkomst van de MBO Raad aangevuld met informatie over de manier waarop de keuzedelen op de onderwijsovereenkomst moeten worden vermeld.
13-05-2015
Het Servicepunt examinering mbo en het Servicepunt IHKS krijgen geregeld vragen over uiteenlopende onderwerpen uit de herziene kwalificatiestructuur. De meest gestelde vragen en de daarbijhorende antwoorden staan nu ook op ihks.nl (FAQ).
12-05-2015
Hoe kan een mbo-school de vertaalslag van een herzien kwalificatiedossier naar examinering aanpakken? Het Servicepunt examinering mbo en het Servicepunt IHKS werken nauw samen om de scholen daarbij te ondersteunen. Vandaar dat de volgende handreikingen...
11-03-2015