Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Welke examenleveranciers zijn er? En wat is globaal hun aanbod? Een mbo-school is verantwoordelijk voor de examenkwaliteit en dus ook voor de kwaliteit van de ingekochte exameninstrumenten en/of -diensten. Het Servicepunt examinering mbo heeft ...
08-09-2016
Eind januari organiseerde het Servicepunt IHKS, in nauwe samenwerking met het Servicepunt examinering mbo, regie-organisatie Herziening MBO en een aantal scholen, een etalageconferentie in Bunnik. Onder de bijna 500 aanwezigen is na afloop een ...
17-02-2016
Wat betekent het nieuwe waarderingskader voor de keuzes die u maakt voor de examens van de herziene kwalificaties? In de nieuwste publicatie van het Servicepunt Examinering mbo staat uitgelegd hoe de nieuwe dekkingseis geïnterpreteerd kan worden.
05-02-2016
Status
Gevalideerd
Het Servicepunt IHKS heeft in de afgelopen zomermaanden een aantal handreikingen geactualiseerd. Ook is er één nieuwe handreiking ontwikkeld. Al deze documenten, die mbo-scholen kunnen gebruiken bij de invoering van de herziene kwalificatiestructuur, ...
24-08-2015
De digitale versie van de procesarchitectuur herziening is aangepast. Op enkele onderdelen is het instrument nog gebruiksvriendelijker gemaakt. Daarnaast sluit de vormgeving er van ook aan op de ontwikkelde poster van de PH.
08-06-2015
Hoe pakken examenleveranciers de herziening van de kwalificatiedossiers aan? De Servicepunten examinering mbo en IHKS hebben samen een artikel geschreven met praktische tips van examenleveranciers. Inmiddels delen zeven examenleveranciers hun tips.
19-05-2015
Voor de scholen die meedoen aan het vrijwillige jaar, is het Servicedocument onderwijsovereenkomst van de MBO Raad aangevuld met informatie over de manier waarop de keuzedelen op de onderwijsovereenkomst moeten worden vermeld.
13-05-2015
Het Servicepunt examinering mbo en het Servicepunt IHKS krijgen geregeld vragen over uiteenlopende onderwerpen uit de herziene kwalificatiestructuur. De meest gestelde vragen en de daarbijhorende antwoorden staan nu ook op ihks.nl (FAQ).
12-05-2015
De digitale versie van de Procesarchitectuur Herziening (PH) is voor alle mbo-scholen beschikbaar. De PH is een ‘kapstok’ die alle onderwerpen bevat over de invoering van de herziene kwalificatiestructuur.
28-04-2015
Het Servicepunt IHKS heeft een aantal handreikingen ontwikkeld. Welke dat zijn, leest u in de mini-flyer "Hulp bij invoeren herziene kwalificatiedossiers. Welke ondersteuning biedt het Servicepunt IHKS u?"
24-03-2015

Pagina's