Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Wat betekent het nieuwe waarderingskader voor de keuzes die u maakt voor de examens van de herziene kwalificaties? In de nieuwste publicatie van het Servicepunt Examinering mbo staat uitgelegd hoe de nieuwe dekkingseis geïnterpreteerd kan worden.
05-02-2016
Status
Gevalideerd