Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

De website valideringexamens.nl is in augustus live gegaan. Scholen kunnen hier terecht voor alle informatie over de drie routes om te komen tot valide exameninstrumenten.
30-08-2016
De MBO Raad, SBB en de ministeries voor OCW en EZ hebben afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheid en kosten voor wettelijke beroepsvereisten. Over de status van deze beroepsvereisten bestond lange tijd onduidelijkheid. In sommige...
06-07-2016
Bij de vaststelling van de herziene kwalificatiedossiers op 14 februari 2016 door de minister, was er bij een aantal kwalificatiedossiers onduidelijkheid over de verwerking van de beroepsvereisten in deze dossiers...
04-07-2016
De minister van OCW heeft de Tweede Kamer en de mbo-scholen per brief geïnformeerd over de kaders van externe validering van examens: zij neemt de adviezen uit het rapport ‘Drie routes naar een valide examenproduct’ integraal over...
28-06-2016
Het Platform Entree heeft negen examenopdrachten ontwikkeld waar scholen voor het herziene kwalificatiedossier mee aan de slag kunnen. Het kaderexamen bestaat per profiel uit een proeve van bekwaamheid. Afhankelijk van de beroepspraktijksituatie kan...
28-06-2016
Het Servicepunt examinering mbo heeft een eerste webinar gehouden over ‘Examencommissies en kwaliteitsborging’ op vrijdag 27 mei 2016. Deze webinar kunt u terugkijken.
01-06-2016
De examenleveranciers zijn druk bezig met het ontwikkelen van exameninstrumenten op basis van de herziene dossiers. Het Servicepunt examinering mbo heeft hier een overzicht van gemaakt...
21-09-2015