Invoering herziening kwalificatiestructuur

Nieuws

Deze week is de laatste onderliggende regelgeving gepubliceerd die nodig is om op 1 augustus met de keuzedelen van start te gaan. In een verzamelregeling zijn diverse regelingen gewijzigd in verband met de herziening van de kwalificatiestructuur en de ...
07-06-2016
Vanaf 1 augustus 2016 starten alle mbo-opleidingen op basis van de nieuwe kwalificatiedossiers. Over deze herziening van de kwalificatiestructuur en de gevolgen daarvan informeren de mbo-scholen ook hun leerbedrijven. Het Servicepunt ...
04-09-2015
Status
Gevalideerd
De Tweede Kamer heeft de aanpassingen aan de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) aangenomen in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen vanaf 2016 mede worden gebaseerd. Dit deed zij met algemene stemmen op 16 juni 2015. De ...
17-06-2015
Het Servicepunt IHKS heeft een aantal handreikingen ontwikkeld. Welke dat zijn, leest u in de mini-flyer "Hulp bij invoeren herziene kwalificatiedossiers. Welke ondersteuning biedt het Servicepunt IHKS u?"
24-03-2015
Dinsdagmiddag 18 maart zijn ruim vijftig ambassadeurs IHKS geinformeerd over de laatste ontwikkelingen rondom de herziene kwalificatiestructuur, het Servicepunt IHKS en de procesarchitectuur herziening.
18-03-2015