Invoering herziening kwalificatiestructuur

Productieve ambassadeursbijeenkomst

13-03-2017

Productieve ambassadeursbijeenkomst

Met de doorstart van het Servicepunt IHKS tot aan zomer 2017 is er op 7 maart weer een ambassadeursbijeenkomst geweest. In deze bijeenkomst zijn de ambassadeurs bijgepraat over de activiteiten van komend half jaar, zoals de ‘Handreiking keuzedelen in de bbl’ en de ‘Webtool exameninstrumenten voor kwalificaties en keuzedelen’. Ook stonden de Keuzedelen Engels, havo en pabo en de monitor Keuzedelen door Herziening MBO op de agenda.

Zelf aan de slag

De ambassadeurs zijn zelf aan de gang gegaan om informatie toegankelijker te maken voor de eigen onderwijsteams. Zo zijn er ideeën uitgewerkt voor posters in de docentenkamer over thema’s als verantwoording keuzedelen in jaarverslag/examenverslag, Keuzedelen in de bbl, Examinering van keuzedelen en vrijstellingen op basis van keuzedelen. Deze ideeën en de beloofde handreikingen worden verder uitgewerkt door het Servicepunt IHKS.

Nieuwe regiobijeenkomsten

In mei en juni zullen er regiobijeenkomsten voor de ambassadeurs worden georganiseerd met als doel het tot stand brengen van regionale uitwisseling. Ook kunnen ambassadeurs hun collega’s dan meenemen naar de bijeenkomst. 

Meer informatie

Eerste rapportage monitor keuzedelen