Invoering herziening kwalificatiestructuur

Procesarchitectuur Herziening: alle processen voor invoering herziene kwalificatiestructuur in één digitaal model

28-04-2015

Procesarchitectuur Herziening: alle processen voor invoering herziene kwalificatiestructuur in één digitaal model

De digitale versie van de Procesarchitectuur Herziening (PH) is voor alle mbo-scholen beschikbaar. In deze ondersteuningstool, ontwikkeld in opdracht van het Servicepunt Invoering Herziening Kwalificatiestructuur (IHKS), staan in één integraal model alle processen die voor alle organisatieniveaus van belang zijn bij de invoering van de herziene kwalificatiestructuur.

Kapstok
De PH is een ‘kapstok’ die alle onderwerpen bevat over de invoering van de herziene kwalificatiestructuur. Het gaat om processen op verschillende niveaus, zoals:

  • strategisch: kaders stellen voor de invoering, inclusief de positie in de onderwijsberoepskolom (vmbo-hbo-arbeidsmarkt);
  • tactisch: aan de slag met kwalificatiedossiers, keuzedelen, bpv, taal en rekenen;
  • operationeel: ontwerpen van onderwijs en examinering.

De digitale ‘tool’ is gevuld met  producten (checklists, handreikingen, et cetera) en hyperlinks naar ondersteunende websites.

Schooleigen versie
Iedere mbo-school kan een eigen invulling van de benoemde processen uit de PH maken. Daarvoor hebben de ambassadeurs IHKS van de mbo-scholen, dé contactpersonen van het Servicepunt IHKS, de inlogcode ontvangen. In een aantal workshops begeleidt het servicepunt het proces van inrichting.

Meer informatie
Helpdesk Servicepunt IHKS: 0348 – 75 35 99 of info@ihks.nl