Invoering herziening kwalificatiestructuur

Overlapchecker voor kwalificaties en keuzedelen

14-03-2017

Overlapchecker voor kwalificaties en keuzedelen

SBB introduceert de overlapchecker die het scholen makkelijker moet maken vast te stellen of sprake is van zogenoemde ondoelmatige overlap tussen een kwalificatie en een keuzedeel. Studenten moeten namelijk keuzedelen kiezen die niet zijn gekoppeld aan hun kwalificatie.

Voor combinaties van kwalificaties en keuzedelen waar nog geen informatie beschikbaar is kan een verzoek ingediend worden bij de Toetsingskamer om de overlap te laten onderzoeken. 

Let op

De overlapchecker checkt alleen de inhoudelijke verwantschap van de kwalificatie met het keuzedeel, niet de omvang of overlap binnen de configuratie van keuzedelen van de student.

Lees meer

www.s-bb.nl