Invoering herziening kwalificatiestructuur

Laatste kwartaal Servicepunt IHKS

11-10-2016

Laatste kwartaal Servicepunt IHKS

De datum 1 augustus 2016 is gepasseerd en alle mbo-scholen hebben de herziene kwalificatiestructuur ingevoerd. Het Servicepunt Invoering Herziening Kwalificatiestructuur (IHKS) dat in april 2014 op initiatief van de MBO Raad is gestart, bouwt daarom in dit laatste kwartaal van het jaar de activiteiten af en stopt per 1 januari 2017.

Vraagbaak
Het Servicepunt IHKS heeft zich in ruim twee jaar ontpopt als de belangrijkste vraagbaak voor mbo-scholen rondom de invoering van de herziene kwalificatiestructuur, met de website ihks.nl als het startpunt voor de implementatie daarvan. Op dit moment ontwikkelt het servicepunt nog een aantal handreikingen, zoals een procesbeschrijving voor ‘Kiezen van niet-gekoppelde keuzedelen’ en ondersteuningsmateriaal met een workshop voor de studieloopbaanbegeleider. Op MBO City (24 november 2016) deelt de MBO Raad alle opbrengsten en good practices van het project. Alle ontwikkelde handreikingen en stappenplannen worden in de komende maanden verplaatst naar de website van de MBO Raad.

Netwerk
Rondom het servicepunt is een netwerk van ambassadeurs opgezet dat 8 december 2016 voor de laatste keer bijeen komt. De contactpersonen op de mbo-scholen voor de herziening zijn de ‘linking pin’ naar het Servicepunt IHKS. In de zomer van 2016 hebben de ambassadeurs op grote schaal gereageerd op een enquête van het servicepunt. De resultaten staan in het Tevredenheidsonderzoek 2016 en geven richting aan de resterende producten en activiteiten. De belangrijkste constatering uit het onderzoek is dat de ambassadeurs het netwerk van kennisdeling ook buiten het servicepunt om graag nog even door wil zetten.

Meer informatie
Tevredenheidsonderzoek Servicepunt IHKS