Invoering herziening kwalificatiestructuur

Invoering generieke keuzedelen Engels

08-06-2017

Invoering generieke keuzedelen Engels

Vanaf 1 augustus 2017 zijn de nieuwe keuzedelen Generiek Engels A2-B1 en Generiek Engels B1-B2 beschikbaar. Deze nieuwe keuzedelen worden binnenkort gepubliceerd op de website van SBB.

Uitfasering keuzedelen Engels in de beroepscontext B1 en B2
De keuzedelen Engels in de beroepscontext B1 en Engels in de beroepscontext B2 blijven nog tot 31 december 2017 beschikbaar. Per 1 januari 2018 verdwijnen deze keuzedelen uit het aanbod. Studenten kunnen dan niet meer op de keuzedelen Engels in de beroepscontext B1 of B2 worden ingeschreven.

Studenten die op 31 december 2017 al gekozen hebben voor de keuzedelen Engels in de beroepscontext B1 of B2 en waarbij dit vermeld staat in de onderwijsovereenkomst mogen deze keuzedelen nog tot 1 januari 2024 afronden.

Meer informatie vindt u in het ‘Servicedocument keuzedelen Engels’, opgesteld door het Steunpunt Taal en Rekenen en de MBO Raad.

http://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl/steunpuntmbo/download/servicedocumenten/20170503-servicedocument-keuzedelen-engels.pdf
 

Reactie toevoegen