Invoering herziening kwalificatiestructuur

IHKS in de regio!

02-07-2017

IHKS in de regio!

In totaal hebben 150 mensen de drie regiobijeenkomsten IHKS in Woerden, Sittard en Zwolle bijgewoond. We kijken terug op goede bijeenkomsten, waarin ervaringen zijn uitgewisseld en ideeën zijn opgehaald.

In de drie regiobijeenkomsten zijn ideeën rondom thema's als examinering van keuzedelen, in-, door- en afstroom en keuzedelen in de bbl uitgewisseld. Daarnaast waren er presentaties over regionale intiatieven voor de doorstroom mbo-hbo, cross-overs, samenwerking rondom keuzedelen en keuzedelen in de praktijk. Ook is het prototype van de leerlijnmatcher vmbo-mbo getoond.

De thematafels hebben mooie ideeën opgeleverd. Deze ideeën worden deze zomer uitgewerkt in handreikingen of publicaties, ter informatie én ter inspiratie. Na de zomer kunt u de eerste resultaten op de site vinden.

Trefwoorden
regiobijeenkomst

Reactie toevoegen