Invoering herziening kwalificatiestructuur

FAQ op ihks.nl aangevuld

12-05-2015

FAQ op ihks.nl aangevuld

Het Servicepunt examinering mbo en het Servicepunt IHKS krijgen geregeld vragen over uiteenlopende onderwerpen uit de herziene kwalificatiestructuur. De meest gestelde vragen en de daarbijhorende antwoorden staan nu ook op ihks.nl (FAQ). Alle antwoorden zijn afgestemd met regie-organisatie Herziening MBO. 

Om welke vragen en antwoorden gaat het?
Vragen die via info@ihks.nl of examineringmbo.nl binnenkomen gaan vooral over het herziene model van de kwalificatiedossiers. Over enkele begrippen (zoals ´studielast´) of de examinering (geen prestatie-indicatoren meer in de herziene dossiers) is behoefte aan meer duidelijkheid. Op deze website vindt u de antwoorden op onderstaande vragen (in willekeurige volgorde):