Invoering herziening kwalificatiestructuur

Examens voor keuzedelen Instroom pabo ontwikkeld

19-04-2017

Examens voor keuzedelen Instroom pabo ontwikkeld

Twee examenleveranciers hebben in samenwerking met de bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (ZWS) examens ontwikkeld voor de keuzedelen Instroom pabo aardrijkskunde, Instroom pabo geschiedenis en Instroom pabo natuur en techniek. De ontwikkelde praktijkexamens zijn geen vervanging van de pabo-toelatingstoetsen, maar kunnen studenten helpen het vereiste kennisniveau voor de pabo te halen.  

Elke student die naar de pabo wil, en geen vwo- of hbo-diploma heeft moet sinds 2015 aan toelatingseisen voldoen. Zo laat de pabo laat alleen studenten toe die via toelatingstoetsen kunnen aantonen de benodigde kennis te hebben van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis én natuur & techniek.

Lees meer
www.mboraad.nl